Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (1.99 MB)
 • Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus
 • Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus
 • Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus,

Ad-Aware Free Antivirus” ösen içaly programma üpjünçiligini güýçli antiwirus programmasy bilen birleşdirýän we ulanyjylary her dürli wirtual howplardan goraýan örän üstünlikli howpsuzlyk programmasydyr. Bir programmada iki dürli aýratynlygy birleşdirip, programma üpjünçiligi ulanyjylary trojanlardan, gözleýänlerden, kök böleklerinden, botlardan we haker hereketlerinden goraýar.

Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Wirusa garşy modul iň meşhur wirus howplaryny ýüze çykarýar we arassalaýarka, içaly programma moduly ulanyjylary kiber hüjümlerinden goraýar we şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Ad-Aware Free Antivirus” ulanyjylaryna howply ýüklemeleri bloklaýan, e-poçta howplaryny kesgitleýän, sosial media hasaplaryňyz üçin parollary saklaýan we toruňyzyň baglanyşygyny barlaýan ulanyjylara doly hukukly çözgüt hödürleýär.

Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bolan bu programma, ähli derejedäki kompýuter ulanyjylary aňsatlyk bilen düşünip we ulanyp bilerler. Çalt, doly we adaty skaner opsiýalarynyň haýsydyr birini ulanyp, howp abanmak üçin kompýuteriňizi aňsatlyk bilen skanirläp bilersiňiz.

Çalt gözlemek funksiýasynyň kömegi bilen ulgamyňyzdaky möhüm bölümleri skanirläp biler. Doly skaner funksiýasynyň kömegi bilen ulgamyňyzy çuňňur skanirläp bilýär. Searchörite gözleg funksiýasynyň kömegi bilen ulgamyňyzyň gerekli böleklerini skanirläp bilersiňiz.

Ad-Aware Free Antivirus” skanerden soň howpy ýüze çykarsa, karantini, ýoklamany, aýlanyp ýa-da tapylan howp boýunça amallara rugsat berip bilersiňiz. Isleseňiz, meýilleşdirilen skaner opsiýasyny ulanyp kesgitlän wagt aralyklarynda ulgamyňyzy her dürli howp üçin skanirläp bilersiňiz.

Oýun re modeiminiň kömegi bilen, fonda sessiz gorag saklap bilersiňiz we oýun re iniminde mahabat-habar beriş habarnamalaryna duş gelmersiňiz. Şu wagt alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi wirusa garşy hereketlendiriji fonda sessiz işlemäge we kompýuteriňizi goramaga dowam eder.

Ulgam çeşmelerini ortaça derejede ulanýan Ad-Aware Free Antivirus” bilen skanirläniňizde, başga bir programmany fonda işletmek ulgamyňyza köp kynçylyk döredip biler. Şol sebäpli, şahsy skaner wagtynda dürli programmalarda işlemezlik has netijeli we has çalt skanirlemäge ýol açar. Iň soňky wersiýasy bilen türk dilini goldaýan bu programmany indi daşary ýurt dili bolmadyk türk ulanyjylary aňsatlyk bilen ulanyp bilerler.

Netijede, Ad-Aware Free Antivirus” wirusa garşy programma üpjünçiliginden has köp zady talap edýän ulanyjylaryň ilkinji saýlamalarynyň arasynda. Fonda ýüze çykarmagy we pozmagy ýerine ýetirýän programma, ähli ulanyjylar üçin täsirli howpsuzlyk çözgüdini hödürleýär. Şol sebäpleriň hemmesine ulanyjylarymyza Ad-Aware Mugt Antivirusyny maslahat berýärin.

Bellik: Programmany mugt ulanmak üçin öz e-poçta hasabyňyzda hasaba alynmaly we e-poçta salgyňyza iberilen önüm açaryny işjeňleşdirmeli. Mundan başga-da, programmany gurnanyňyzda gabat gelýän üçünji tarap programma üpjünçiliginiň gurnama tekliplerine üns bermegiňizi maslahat berýäris.

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

Bu programma üçin taýýarlan Ad-Aware Free Antivirus” ýörite sahypasyny gözden geçirmegi ýatdan çykarmaň.

Ad-Aware Free Antivirus Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 1.99 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Lavasoft
 • Iň soňky täzelenme: 20-11-2021
 • Göçürip Al: 3,212

Degişli programmalar

Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize...
Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny...
Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt...
Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz....
Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly...
Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat...
Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan...
Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we...
Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly...
Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy...
Göçürip Al Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Wirus 2017 häzirki wagtda Windows PC ulanyjylary üçin onlaýn howplar köpelip, iň...
Göçürip Al Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus”, kompýuterini wiruslardan, trojanlardan, şahsyýet ogrylaryndan, gurçuklardan,...
Göçürip Al Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security”, kompýuteriňiz, telefonyňyz we planşetiňiz üçin iň giňişleýin goragy...
Göçürip Al ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021, hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden we balyk tutmakdan goraýan...
Göçürip Al GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware” wirusy ýok etmek programmasy bolup, kompýuteriňiz zyýanly programma...
Göçürip Al Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack, köpugurly gorag ulgamy bolup, kompýuteriňizi wiruslardan goramak...
Göçürip Al Avast Ultimate

Avast Ultimate

Avast Ultimate”, Windows PC ulanyjylary üçin birmeňzeş howpsuzlyk, gizlinlik we öndürijilik...
Göçürip Al Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite”, birnäçe ýyl bäri kompýuterlerimizde ulanýan dürli Avira” programma...
Göçürip Al Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro

Kompýuteriňizi we maglumatlaryňyzy real wagt skanirlemek arkaly gorap bilersiňiz, ulgamdan...
Göçürip Al Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool

Junkware Remove Tool, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi, Adware, gurallar paneli we...
Göçürip Al Tencent PC Manager

Tencent PC Manager

Tencent PC Manager, ulanyjylara wirusy goramak üçin aňsat ulanylýan howpsuzlyk guralyny hödürleýän...
Göçürip Al Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft gyssagly kömek toplumy, islendik wagt ýanyňyz bilen göterip boljak doly mugt howpsuzlyk...
Göçürip Al Comodo Hijack Cleaner

Comodo Hijack Cleaner

Özüňizi ýokaşan mahabatlardan ýa-da internet brauzerlerinde açylan beýleki mazmundan goramak üçin...
Göçürip Al Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware zyýanly programma üpjünçiligini tapyp we aýyryp, bary-ýogy alty minutda...
Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus” ösen içaly programma üpjünçiligini güýçli antiwirus programmasy bilen...
Göçürip Al Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner”, ösen bulut tehnologiýasy sebäpli, kompýuteriňize zyýan berip biljek programma...
Göçürip Al TrojanHunter

TrojanHunter

TrojanHunter, kompýuterleriňizi zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanirläp wiruslary aýyrmaga...
Göçürip Al IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free

IObit zyýanly programma üpjünçiligi söweşijisi mugt programmasy, kompýuterini zyýanly programma...
Göçürip Al McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger” käbir belli wiruslary ýok etmek üçin ulanylýan wirus programmasydyr. Bu...
Göçürip Al EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer

EMCO zyýanly programma üpjünçiligini ýok ediji, mugt wirusy ýok etmek programmasy bolup,...

Mostüklemeleriň köpüsi