Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (0.22 MB)
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021
 • Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021,

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny azaldýan täze wersiýasy bar. Has çalt öndürijilik talaplaryny has gowy öndürijilik bilen birleşdirip, programma üpjünçiligi 2020 wersiýasy bilen interfeýs dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bilen gelýär.

Programma galp antiwirus programma üpjünçiligini tanamak üçin işlenip düzüldi. Esasanam diňe internete girýän we sosial ulgam hyzmatlaryny ulanýan adamlar üçin amatly AVG AntiVirus Free, bu pudakda ençeme ýyl bäri öňdebaryjy wirusa garşy programmalaryň hataryna girýär. Güýçli we yzygiderli täzelenýän gurluşy bilen doly goragy üpjün edýän bu programma, dünýädäki millionlarça adam tarapyndan ulanylýar. AVG AntiVirus Free elmydama bulut hasaplaýyş we jemgyýeti goramak ulgamy bilen işleýän yzygiderli täzelenmeler bilen täze howplary gözleýär.

Wirus maglumatlar bazasynyň täzelenmegi bilen, AVG AntiVirus Free ýokary derejeli gorag üpjün edip, soňky howplara hemişe taýyn. Içerki gorag galkany, içaly programma üpjünçiligine garşy içaly programma üpjünçiligi, e-poçta skaneri, howpsuzlyk goşmaçalary, talap ýa-da awtomatiki skanerler we synaglar ýaly mugt gorag derejesini hödürleýän bu programma üpjünçiligi, Kompýuteriňiziň işleýşini haýallatman, netijeli we täsirli işlemegi üpjün edýär.

AVG antiwirusyny nädip gurmaly?

Dünýäde iň köp ulanylýan wirusa garşy programmalardan biri bolan AVG-ni aşakdaky wideo bilen kompýuterde nädip gurmalydygyny düşündirmäge synanyşdyk.

AVG antiwirus aýratynlyklary

 • Wiruslary ýok etmek we öňüni alyş ulgamy
 • Has çalt we has akylly skaner
 • Giňişleýin gizlinlik dolandyryşlary
 • Wiruslary, howplary we zyýanly programmalary tapýar we saklaýar
 • Howpsuz birikmeleri we faýllary bes edýär
 • Mugt ykjam gorag
 • Içalylygyň we maglumatlaryň ogurlanmagynyň öňüni alýar
 • Öçürilen faýllaryňyzda yz galdyrmaýar
 • Gizlin faýllaryňyzy howpsuz saklamaga kömek edýär
 • Kompýuteriň çalt işlemegine kömek edýär
 • Ulanmak aňsat maslahatlar we duýduryşlar

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

AVG Antiwirus täzelenmesi 20.10.3157-den üýtgeşmeler

 • Giňeldilen paroly goramak - Indi brauzerleriň beta wersiýalarynda parollaryňyzy goraýarys. (Chrome, Edge, Firefox we AVG Howpsuz brauzer - Diňe Premium wersiýalary)
 • Dikeldiş diski gowulandyrmalary - Windows 7 ulanyjylary bu aýratynlygyň ýene-de işleýändigini bilip bilerler, we öndürijiligini gowulaşdyrdyk we ähli ulanyjylar üçin degişli .DLL-leri dogry arassalaýandygyna göz ýetirdik.
 • Bugalňyşlyklary düzetmek - Antivirusyňyzy güýçlendirýän adaty näsazlyklar düzedilýär

AVG Antivirus mugt täzelenmesi bilen täzelik 20.9.3152

 • CyberCapture - Habarnamany sypdyrdyňyzmy? Indi howp abandyrmak laboratoriýamyza iberen şübheli faýllaryňyzyň netijelerini habarnamalar merkezinde görüp bilersiňiz
 • Köpugurly paroly goramak - Chrome” we Opera” -dan başga-da, indi Microsoft Edge” we şahsy halaýan Avast Secure” brauzerimizi parol bilen gorap bilersiňiz.
 • Aýratynlyklar üçin ses beriň - Halaýan premium aýratynlyklaryňyza ses beriň ýa-da täze aýratynlyklar üçin pikirleriňizi iberiň. Menýu> About we Awast-a öz islegiňizi aýdyň (diňe Premium ulanyjylary üçin elýeterli)
 • Öndürijilik gowulaşmalary - Esasy hyzmatymyzyň we VPS-iň bir wagtyň özünde ýüklenmegi sebäpli wirusa garşy komponentleriňiz has çalt ýüklener.
PROS

Fonda sessiz işleýär

Freygy-ýygydan we awtomatiki täzelenme

Sosial ulgamy goramak

Stol enjamy

CONS

Pro wersiýasyndaky ähli aýratynlyklar ýok

AVG AntiVirus Free 2021 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 0.22 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: AVG Technologies
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 10,863

Degişli programmalar

Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize...
Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny...
Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt...
Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz....
Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly...
Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat...
Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan...
Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we...
Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly...
Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy...
Göçürip Al Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Wirus 2017 häzirki wagtda Windows PC ulanyjylary üçin onlaýn howplar köpelip, iň...
Göçürip Al Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus”, kompýuterini wiruslardan, trojanlardan, şahsyýet ogrylaryndan, gurçuklardan,...
Göçürip Al Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security”, kompýuteriňiz, telefonyňyz we planşetiňiz üçin iň giňişleýin goragy...
Göçürip Al ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021, hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden we balyk tutmakdan goraýan...
Göçürip Al GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware” wirusy ýok etmek programmasy bolup, kompýuteriňiz zyýanly programma...
Göçürip Al Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack, köpugurly gorag ulgamy bolup, kompýuteriňizi wiruslardan goramak...
Göçürip Al Avast Ultimate

Avast Ultimate

Avast Ultimate”, Windows PC ulanyjylary üçin birmeňzeş howpsuzlyk, gizlinlik we öndürijilik...
Göçürip Al Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite”, birnäçe ýyl bäri kompýuterlerimizde ulanýan dürli Avira” programma...
Göçürip Al Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro

Kompýuteriňizi we maglumatlaryňyzy real wagt skanirlemek arkaly gorap bilersiňiz, ulgamdan...
Göçürip Al Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool

Junkware Remove Tool, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi, Adware, gurallar paneli we...
Göçürip Al Tencent PC Manager

Tencent PC Manager

Tencent PC Manager, ulanyjylara wirusy goramak üçin aňsat ulanylýan howpsuzlyk guralyny hödürleýän...
Göçürip Al Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft gyssagly kömek toplumy, islendik wagt ýanyňyz bilen göterip boljak doly mugt howpsuzlyk...
Göçürip Al Comodo Hijack Cleaner

Comodo Hijack Cleaner

Özüňizi ýokaşan mahabatlardan ýa-da internet brauzerlerinde açylan beýleki mazmundan goramak üçin...
Göçürip Al Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware zyýanly programma üpjünçiligini tapyp we aýyryp, bary-ýogy alty minutda...
Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus” ösen içaly programma üpjünçiligini güýçli antiwirus programmasy bilen...
Göçürip Al Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner”, ösen bulut tehnologiýasy sebäpli, kompýuteriňize zyýan berip biljek programma...
Göçürip Al TrojanHunter

TrojanHunter

TrojanHunter, kompýuterleriňizi zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanirläp wiruslary aýyrmaga...
Göçürip Al IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free

IObit zyýanly programma üpjünçiligi söweşijisi mugt programmasy, kompýuterini zyýanly programma...
Göçürip Al McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger” käbir belli wiruslary ýok etmek üçin ulanylýan wirus programmasydyr. Bu...
Göçürip Al EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer

EMCO zyýanly programma üpjünçiligini ýok ediji, mugt wirusy ýok etmek programmasy bolup,...

Mostüklemeleriň köpüsi