Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (9.50 MB)
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free
 • Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free,

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy programmalardan biridir. Örän ýönekeý we ýönekeý ulanyjy interfeýsine eýe bolan wirusa garşy programma awtomatiki usulda siziň üçin ähli görnüşli goragy ýerine ýetirýär we islendik bulaşyklygy aradan aýyrýar.

Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Ulgam läheňinde ýerleşýän we kompýuteriňizi ýadamazdan derrew real wagt goragy üpjün edýän Bitdefender, ähtimal şübheli hereketi ýüze çykarsa we tassyklamagyňyz bilen howpy aýyrsa, size duýduryş berýär. Wirus programmasy, siziň üçin ähli zerur sazlamalary awtomatiki ýerine ýetirýär, goşmaça sazlamalaryň zerurlygy ýok.

Gurmak prosesi hem gaty ýönekeý we çalt bolan Bitdefender Antivirus Free”, gurlandan soň kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi üçin awtomatiki gözden geçirýär we bolup biljek howplary aradan aýyrýar we size has ygtybarly kompýuter ulanmak tejribesini berýär.

Işjeň wirusa gözegçilik diýilýän tehnologiýany ulanyp, programma hatda wirus däldigi ýa-da takyk kesgitlenmedik zyýanly programma üpjünçiligini hem tapyp biler. Bulut hasaplamasyndan ep-esli goldaw alýan bu programma, wirus kesgitlemelerini göni öz bulut serwerinden çykarýar we derrew iň soňky wiruslardan goralmagy mümkin.

Şahsy maglumatlaryňyzyň we howpsuzlygyňyzyň kök köklerine garşy durmak, köklere garşy ukyplylygy we internet birikmesi arkaly zyýanly programma üpjünçiliginiň syzmagynyň öňüni almak arkaly goralýandygyna ynamyňyz bar. Howply web sahypalaryna girmezden ozal duýduryş berýän Bitdefender mugt antiwirus programmasy, kredit kartoçkasy ýa-da ulanyjy adynyň paroly ogurlygy barada size habar berip biler.

Umuman aýdanyňda, Bitdefender Antivirus Free, wirusa garşy programma üpjünçiligini üýtgetmek we täze antiwirus programma üpjünçiligini synap görmek isleýän ulanyjylar üçin gaty gowy saýlaw bolar.

Bitdefender Antivirus Free Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 9.50 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: BitDefender
 • Iň soňky täzelenme: 29-07-2021
 • Göçürip Al: 11,494

Degişli programmalar

Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen...
Göçürip Al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN 1.1.1.1 Windows kompýuterleri üçin mugt VPN programmasy. Cloudflare” tarapyndan işlenip...
Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete...
Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy...
Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly...
Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak...
Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize...
Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny...
Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt...
Göçürip Al Betternet

Betternet

Betternet VPN” programmasy, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylaryna iň aňsat...
Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak...
Göçürip Al DotVPN

DotVPN

DotVPN, Google Chrome ulanyjylary tarapyndan iň halanýan VPN giňeltmeleriniň biridir. Dünýäniň 12...
Göçürip Al VPN Unlimited

VPN Unlimited

Keepsolid VPN Çäklendirilmedik ulanyjylara petiklenen saýtlara girmäge we internete anonim göz...
Göçürip Al Protect My Disk

Protect My Disk

Protekt my Disk, soňky döwürde gaty giňden ýaýran USB taýaklaryňyzy we kompýuterleriňizi Autorun...
Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz....
Göçürip Al NordVPN

NordVPN

NordVPN, Windows ulanyjylary üçin çalt, ygtybarly VPN programmalarynyň biridir. Howpsuz göz...
Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware

Wiruslar, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi ýaly...
Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly...
Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat...
Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan...
Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we...
Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly...
Göçürip Al Windows Firewall Control

Windows Firewall Control

Windows Firewall Control, Windows Firewall-yň işleýşini giňeldýän we Windows Firewall-yň iň köp...
Göçürip Al iMyFone LockWiper

iMyFone LockWiper

Apple ID parolyny döwmek ýa-da iPhone Screen Lock” parolyny döwmek üçin programma gözleýän...
Göçürip Al VeePN

VeePN

VeePN, onlaýn gizlinligi we howpsuzlygy üpjün edýän çalt, ygtybarly we ulanmak aňsat VPN...
Göçürip Al CyberGhost VPN

CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, şahsy maglumatlaryňyzy we şahsyýetiňizi gizläp, internete anonim girmäge...
Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy...
Göçürip Al Keylogger Detector

Keylogger Detector

Klawiatura bilen girizilen maglumatlary saklamaga we beýlekiler bilen paýlaşmaga sebäp bolýan...
Göçürip Al Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021 wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, töleg...
Göçürip Al Security Task Manager

Security Task Manager

Howpsuzlyk Task Dolandyryjysy, kompýuteriňizde işleýän ähli amallar (amaly programmalar, DLL, BHO...

Mostüklemeleriň köpüsi