Göçürip Al DAEMON Tools Lite

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

Platforma: Windows Wersiýa: 10.13 Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (0.66 MB)
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite
 • Göçürip Al DAEMON Tools Lite

Göçürip Al DAEMON Tools Lite,

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN, CUE giňeltmeleri bilen surat faýllaryny aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz. DAEMON Tools Lite” ulanyjylara kompýuterlerinde wirtual diskleri (diskleri) çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýän mugt we ygtybarly programma üpjünçiligi. Döredýän wirtual diskleriň kömegi bilen ozal surat hökmünde ýatda saklan CD we DVD diskleriňizi gönüden-göni ulanyp bilersiňiz.

DAEMON Tools Lite, CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO we ISZ. Magic ISO ýa-da Power ISO ýaly dürli programmalaryň kömegi bilen döredilen şekil faýllaryny aňsatlyk bilen oýnamak mümkinçiligiňiz bar.Bar etmeli zadyňyz, gaty diskiňizdäki şekil faýllaryny saýlamak we DAEMON Tools Lite-iň kömegi bilen döreden wirtual diskleriňize ýerleşdirmek. Programmanyň kömegi bilen ulgam tarelkasynda sessiz işleýän, wirtual diskler döredýän, wirtual diskleri we başga-da köp prosesi çalt ýerleşdirmek, muny nädip amala aşyryp bilersiňiz.

DAEMON Tools Lite nähili işleýär?

Wirtual disklerde ulanyp boljak öz surat faýllaryňyzy döretmäge, wirtual diskleri döretmäge we wirtual diskleri ulanmaga mümkinçilik berýän programmanyň kömegi bilen; Kompýuteriňizdäki CD / DVD / Blu-ray disklerindäki maglumatlary ISO, MDS, MDF we MDX giňeltmeleri bilen şekil faýllary hökmünde saklap bilersiňiz. 4 wirtual disk döretmäge mümkinçilik berýän DAEMON Tools Lite adaty zerurlyklary kanagatlandyrýar. kompýuter ulanyjy.

CDhli CD we DVD diskleri bilen sazlaşykly işleýän bu programma, öz surat faýllaryňyzy döretmek isläniňizde CD we DVD gorag usulyna garamazdan hiç hili kynçylyksyz öwrüliş işini tamamlaýar. Iň köp ulanylýan wirtuallaryň biri bolan DAEMON Tools Lite bazardaky disk döretmek programmalaryDAEMON Tools Lite, wirtual diskleri we öz surat faýllaryňyzy döretmegi hökman makul bilýän programma üpjünçiligidir.

DAEMON Tools Lite Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 0.66 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 10.13
 • Öndüriji: Disc Soft
 • Iň soňky täzelenme: 13-12-2021
 • Göçürip Al: 9,189

Degişli programmalar

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN,...
Göçürip Al UltraISO

UltraISO

......
Göçürip Al PowerISO

PowerISO

PowerISO, CD, DVD ýa-da Blu-Ray şekil faýllary barada aýdylanda ýüz tutup boljak iň üstünlikli...
Göçürip Al AnyBurn

AnyBurn

AnyBurn”, CD, DVD we Blu-ray diskleriňizdäki maglumatlary ýakmak üçin ulanyp boljak kiçijik we...
Göçürip Al Express Burn

Express Burn

Express Burn” CD / DVD / Blu-ray ýakmak programmasy bolup, CD / DVD ýakmak kategoriýasyndaky köp...
Göçürip Al BurnAware Free

BurnAware Free

BurnAware, aýdym-sazyňyzy, filmleriňizi, oýunlaryňyzy, resminamalaryňyzy we faýllaryňyzy...
Göçürip Al CDBurnerXP

CDBurnerXP

CDBurnerXP ulanyjylara CD-leri ýakmaga, DVD-leri ýakmaga, Blu-şöhleleri ýakmaga, aýdym-saz...
Göçürip Al EZ CD Audio Converter

EZ CD Audio Converter

EZ CD Audio öwrüji, aýdym-saz CDleriňizi tygşytlap, ses faýllaryňyzy öwrüp we meta-maglumatlaryny...
Göçürip Al DVD Flick

DVD Flick

Wideo faýllaryňyzy kompýuteriňizdäki dürli formatlarda DVD formatyna öwürmek isleseňiz, bu...
Göçürip Al Passkey Lite

Passkey Lite

Passkey Lite” -iň kömegi bilen DVD we Blu-ray diskleriňiziň parol goragyny aňsatlyk bilen aýyryp we...
Göçürip Al Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free” çylşyrymly CD / DVD ýakmak programmalaryndan bizar bolan we ýönekeý...
Göçürip Al AutoRip

AutoRip

AutoRip” DVD filmleriňizi dürli formatlara öwürmäge, kompýuteriňizde ýatda saklamaga we dürli...
Göçürip Al Easy Disc Burner

Easy Disc Burner

Easy Disc Burner”, ulanyjylaryň kompýuterindäki faýllary we bukjalary CD, DVD we Blu-ray disklerine...
Göçürip Al WinBin2Iso

WinBin2Iso

WinBin2Iso, BIN faýllaryňyzy ISO faýllaryna öwürmek üçin döredilen aňsat Windows programma...
Göçürip Al 7Burn

7Burn

7Burn mugt CD / DVD-Blu-ray ýakmak programmasy bolup, ulanyjylara CD / DVD we Blu-Ray disklerinde...
Göçürip Al Acronis True Image

Acronis True Image

Acronis True Image Home 2022” bilen ähli programmalary we programmalary, esasanam kompýuterde...
Göçürip Al Free Burn MP3-CD

Free Burn MP3-CD

Halaýan MP3 ýa-da WMA formatdaky aýdym-saz faýllaryňyzy ses CD-sine geçirmek we awtoulagyňyzda...
Göçürip Al Any Audio Grabber

Any Audio Grabber

Islendik Audio Grabber”, kompýuter ulanyjylary üçin aýdym-saz CD / DVD-lerini dürli disklerde gaty...
Göçürip Al WinIso

WinIso

CD / DVD üçin ulgam faýllaryňyzyň bukjalaryny we şekil faýllaryny döretmek üçin aňsat gural...
Göçürip Al Ashampoo Burning Studio

Ashampoo Burning Studio

Ashampoo” ösýän internet dünýäsiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, CD / DVD / BD ýakmak guraly...
Göçürip Al DAEMON Tools USB

DAEMON Tools USB

DAEMON Tools USB ulanyjy üçin amatly programma bolup, kompýuteriňize birikdirilen enjamlary tordaky...
Göçürip Al AutoRun Typhoon

AutoRun Typhoon

Taslamalaryňyzy iň oňat görnüşde tanatmak üçin CD / DVD-lere menýu opsiýalaryny goşmaga mümkinçilik...
Göçürip Al Express Rip

Express Rip

Express Rip” aýdym-saz CD-lerindäki sazlary dürli ses formatlarynda kompýuteriňize ýazdyrmaga...
Göçürip Al HandBrake

HandBrake

HandBrake” Windows ulanyjylary üçin aýrylmaz programma. DVD we Blu-Ray öwrülişini we ýazgy...
Göçürip Al DAEMON Tools Pro

DAEMON Tools Pro

Wirtual diski döretmek we dolandyryş programma üpjünçiligi barada aýdylanda kellä gelen ilkinji...
Göçürip Al StarBurn

StarBurn

StarBurn” täze CD, DVD, Blu-ray ýa-da HD-DVD ýakmak üçin ulanyp boljak mugt we üstünlikli programma...
Göçürip Al Parkdale

Parkdale

Parkdale, gaty diskiňiziň, CD / DVD diskiňiziň ýa-da kompýuteriňize tor birikmesiniň okalmagyny we...
Göçürip Al Virtual CD

Virtual CD

Wirtual CD programmasyny ulanyp, CD ýa-da DVD-ni kompýuteriňize ätiýaçlandyryp bilersiňiz....
Göçürip Al ISO Workshop

ISO Workshop

ISO ussahanasy ISO şekil faýllaryny aňsatlyk bilen döretmäge we CD / DVD / BD disklerine ýakmaga...
Göçürip Al Magic DVD Copier

Magic DVD Copier

Magic DVD Copier, DVD filmleriňizi dürli çeşmelere göçürmek üçin ulanyp boljak amatly DVD göçürme...

Mostüklemeleriň köpüsi