Göçürip Al Farming Simulator 22

Göçürip Al Farming Simulator 22

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows
 • Göçürip Al Farming Simulator 22
 • Göçürip Al Farming Simulator 22
 • Göçürip Al Farming Simulator 22
 • Göçürip Al Farming Simulator 22
 • Göçürip Al Farming Simulator 22
 • Göçürip Al Farming Simulator 22

Göçürip Al Farming Simulator 22,

Iň oňat ferma gurluşygy we dolandyryş oýny bolan Farming Simulator”, täzelenen grafika, oýun oýnamak, mazmun we oýun rejeleri bilen Farming Simulator 22” hökmünde çykýar. GIANTS Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen 1-nji ferma oýny, Fermer Simulyatory 22, indi möwsümleýin siklleriň tolgundyryjy goşmaçasy bilen oba hojalygyna, maldarçylyga we tokaý hojalygyna gönükdirilen köp dürli ekerançylyk amallaryny hödürleýär! Häzirki zaman daýhanlaryndan biri boluň we Amerikada we Europeewropada üç dürli gurşawda fermany gurmak üçin döredijilikli çözgütleri ulanyň.

Ekerançylyk simulýatoryny 22 göçürip alyň

Üç dürli Amerikan we Europeanewropa şertlerinde häzirki zaman daýhan roluny alyň. Indi gyzykly möwsümleýin sikller bilen oba hojalygyna, maldarçylyga we tokaý hojalygyna gönükdirilen köp dürli ekerançylyk işlerine başlaň! Şol sanda Jon Dir, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra ýaly 100+ hakyky ferma maşynlaryndan 400+ maşyn we gural. Täze maşyn kategoriýalary, ekinler we mehanika oýun oýnamak tejribesine goşant goşýar. Köp oýunçy re modeiminde dostlaryňyz bilen fermaňyzy dolandyryň we jemgyýet tarapyndan döredilen köp sanly mugt üýtgeşmeler bilen fermaňyzy ösdüriň.

Farming Simulator 22 oýunçylara öňküsinden has erkinlik hödürleýär. Indi ekerançylyga başlaň we gowy wagtlardan lezzet alyň.

Ekerançylyk simulyatory 22 ulgam talaplary

Farming Simulator 22” oýnamak üçin kompýuteriňizde bolmaly enjam, Farming Simulator 22” kompýuter ulgamynyň talaplaryna laýyklykda berilýär. (Bular oýun oýnaýan GIANTS Programma üpjünçiligi tarapyndan paýlaşylýan iň az ulgam talaplary.)

 • Operasiýa ulgamy: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-3330 ýa-da AMD FX-8320 ýa-da has gowusy
 • Wideo karta: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 ýa-da has gowusy (iň az 2GB VRAM, DirectX 11/12 goldawy)
 • Oryat: 8 Gb RAM
 • Saklanylýan ýer: 35 GB

Farming Simulator 22 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: ‪‪GIANTS Software‬
 • Iň soňky täzelenme: 06-08-2021
 • Göçürip Al: 19,093

Degişli programmalar

Göçürip Al Farming Simulator 22

Farming Simulator 22

Iň oňat ferma gurluşygy we dolandyryş oýny bolan Farming Simulator”, täzelenen grafika, oýun...
Göçürip Al Autobahn Police Simulator 2

Autobahn Police Simulator 2

Autobahn Police Simulator 2”, oýunçylara polisiýa işgäri bolup, kanunyň berk goragçysy bolmaga...
Göçürip Al RimWorld

RimWorld

RimWorld”, AI esasly hekaýaçy tarapyndan dolandyrylýan ylym koloniýasydyr. Derwüş gala, Firefly we...
Göçürip Al Police Simulator: Patrol Officers

Police Simulator: Patrol Officers

Polisiýa simulyatory: Patrul işgärleri, toslama Amerikan şäheriniň polisiýa güýçlerine goşulyp,...
Göçürip Al Firefighting Simulator

Firefighting Simulator

Fireangyn söndüriji simulýator, kompýuterde oýnap boljak iň oňat ýangyn söndüriji simulýasiýa...
Göçürip Al PC Building Simulator

PC Building Simulator

PC Building Simulator, kompýuter ýygnamak oýny bolup, kompýuter ýygnamak barada pikir almak...
Göçürip Al Beast Battle Simulator

Beast Battle Simulator

Beast Battle Simulator, fizika esasly haýwan söweş oýny hökmünde kesgitlenip bilner. Dinozawrlar...
Göçürip Al Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator, täze internet kafe simulýasiýa oýny. Oýunda giňişleýin iş ýerini gurup we...
Göçürip Al Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2”, reesimleri bilen ünsi özüne çekýän awtoulag simulýasiýasy, simulýator...
Göçürip Al Pure Farming 2018

Pure Farming 2018

Pure Farming 2018, Dying Light” ýaly ýokary üstünlikli önümleri bilen gowy tanyş bolan Techlandyň...
Göçürip Al Car Mechanic Simulator 2018

Car Mechanic Simulator 2018

Awtoulag mehaniki simulyatory 2018 meşhur simulýasiýa oýun seriýasyndaky iň soňky baglanyşykdyr. ...
Göçürip Al Fly Simulator

Fly Simulator

Fly Simulator”, ýeke özi we onlaýn oýunçylar bilen gyzykly pursatlary geçirmäge mümkinçilik berýän...
Göçürip Al Microsoft Flight

Microsoft Flight

Microsoft-yň uçuş simulýatory iň täze wersiýasy bilen ulanyjylary uçurmagyny dowam etdirýär. Syçan,...
Göçürip Al Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea

Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea

Euro Truck Simulator 2 - Gara deňze barýan ýol, Türkiýe kartasy bilen ETS 2 resmi DLC. Windows...
Göçürip Al Rat Simulator

Rat Simulator

Rat Simulator”, gyzykly oýun oýnaýan we oýunçylara syçanyň ýerini çalşyp gyzykly oýun tejribesini...
Göçürip Al Bus Simulator 21

Bus Simulator 21

Awtobus simulýatory 21, Windows PC we konsollarda oýnalyp bilinýän awtobus sürmek oýny. Amerikada...
Göçürip Al Farm Manager 2021: Prologue

Farm Manager 2021: Prologue

Fermer dolandyryjysy 2021: Prolog, kompýuteriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak ferma...
Göçürip Al Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Uçuş Simulyatory, kompýuterde oýnap boljak iň oňat uçuş simulýator oýunlarynyň biridir....
Göçürip Al Prison Simulator: Prologue

Prison Simulator: Prologue

Türme simulýatory: Prolog, türme garawulynyň wezipesini ýerine ýetirýän simulýasiýa oýny. Türmedäki...
Göçürip Al Truck Driver

Truck Driver

Uckük awtoulag sürüjisi, kompýuterde oýnap boljak ýokary hilli grafikaly türk ýük awtoulag...
Göçürip Al Farming Simulator 14

Farming Simulator 14

Farming Simulator 14, ekerançylyk simulýasiýa oýunlarynyň arasynda iň meşhury bolup, Windows...
Göçürip Al Farmville 2

Farmville 2

FarmVille 2”, Windows 8 planşetiňizde we kompýuteriňizde mugt oýnap boljak ferma temaly simulýasiýa...
Göçürip Al Space Simulator

Space Simulator

Eger arzuwyňyz kosmonawt bolmak bolsa, oýnamakdan lezzet alyp boljak simulýasiýa oýny. ...
Göçürip Al Google Game Builder

Google Game Builder

Google Game Builder”, oýun ýasamak we 3D oýun oýnamak programmasy gözleýänleriň ünsüni özüne çekjek...
Göçürip Al House Flipper

House Flipper

House Flipper” ykjam (Android APK we iOS) we PC platformasynda iň köp oýnalýan jaý dizaýn oýny....
Göçürip Al Farming Simulator 2013

Farming Simulator 2013

Farming Simulator 2013” ​​göçürip alyp, hezil edip oýnajak ferma oýny. Giants Software” tarapyndan...
Göçürip Al American Truck Simulator

American Truck Simulator

Oýunyň demosyny nädip göçürip alyp boljakdygyny şu makaladan öwrenip bilersiňiz: Amerikan ýük...
Göçürip Al Euro Truck Simulator 2 Speed Patch

Euro Truck Simulator 2 Speed Patch

Euro Truck Simulator 2 Speed ​​Patch”, tizlik çäk meselesini çözmek üçin taýýarlanan gaty peýdaly...
Göçürip Al World of Warplanes

World of Warplanes

Warplanes World” onlaýn uçar söweş oýunlaryny oýnamak üçin mugt. Mugt oýnalýan MMO uçar söweş...
Göçürip Al The Sims 4

The Sims 4

Sims 4” Elektron sungatyň” meşhur simulýasiýa oýun seriýasy The Sims” -iň soňky oýny. Sims 4”...

Mostüklemeleriň köpüsi