Göçürip Al IObit Unlocker

Göçürip Al IObit Unlocker

Platforma: Windows Wersiýa: V1.2.0 Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (2.38 MB)
  • Göçürip Al IObit Unlocker

Göçürip Al IObit Unlocker,

IObit Unlocker, pozjak bolýan, ýöne pozulmazlygy talap edýän faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy pozmaga mümkinçilik berýän kiçi we peýdaly programma. Faýly pozup bolmaýar”, Giriş inkär edildi”, Bu faýl başga bir programma tarapyndan ulanylýar” säwlik habarlaryny ýok edýän programma, işleýşi ýaly, Unlocker” -e meňzeýär.

Göçürip Al IObit Unlocker

Gysga gurnandan soň, programma awtomatiki usulda sag düwmä basýar. Şeýlelik bilen, pozmakda kynçylyk çekýän faýllara we bukjalara sag basmak bilen edilmeli çäräni çalt saýlap bilersiňiz. Programma bilen kynçylykly faýly açyp we pozup, gulpy açyp we adyny üýtgedip, gulpuny açyp, göçürip ýa-da göçürip bilersiňiz. Isleseňiz, programmany açyp we Goş düwmesine basyp, saýlanan faýllary açyp we pozup bilersiňiz. Programmanyň suratly düşündirişine girip, täzelenmeleri barlap bilersiňiz we türk dilini goldaýan programmanyň Sazlamalar menýusy arkaly tehniki goldaw alyp bilersiňiz.

Bellik: Programma gurlanda Gurallar paneli gurnama opsiýalary hödürlenýär, Geçmek düwmesine basyp ulgamyňyza gereksiz gurallar panelini gurmazlygy maslahat berýäris.

IObit Unlocker Görnüşleri

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: App
  • Dil: Iňlis
  • Faýl ölçegi: 2.38 MB
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Wersiýa: V1.2.0
  • Öndüriji: IObit
  • Iň soňky täzelenme: 18-11-2021
  • Göçürip Al: 7,858

Degişli programmalar

Göçürip Al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” programmasy bilen HDD ýa-da SSD-iň okalýan we ýazylýan tizligini kompýuteriňizde...
Göçürip Al Unlocker

Unlocker

Unlocker bilen pozup bolmaýan faýllary we bukjalary ýok etmek gaty aňsat! Windows kompýuteriňizdäki...
Göçürip Al IObit Unlocker

IObit Unlocker

IObit Unlocker, pozjak bolýan, ýöne pozulmazlygy talap edýän faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy pozmaga...
Göçürip Al EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free” HDD-leri, SSD-leri, USB diskleri, ýat kartalaryny we beýleki aýrylýan...
Göçürip Al Hidden Disk

Hidden Disk

Gizlin disk, faýllary we bukjalary gizlemek üçin Windows PC ulanyjysy hökmünde ulanyp boljak...
Göçürip Al WinUSB

WinUSB

Uly bolmadyk, ýöne güýçli programma, WinUSB size ýüklenýän USB-leri taýýarlamaga mümkinçilik...
Göçürip Al NIUBI Partition Editor

NIUBI Partition Editor

NIUBI Bölüm redaktory iň çalt we iň ygtybarly disk bölmek programmasy hökmünde tapawutlanýar....
Göçürip Al Glary Tracks Eraser

Glary Tracks Eraser

Glary Tracks Eraser” -iň kömegi bilen gaty diskiňizdäki gereksiz faýllary we taryhy aňsatlyk bilen...
Göçürip Al Auslogics Disk Defrag

Auslogics Disk Defrag

Auslogics Disk Defrag, FAT 16, FAT 32 we NTFS faýl ulgamlaryny ulanyp, gaty diskiň göwrümini bölüp...
Göçürip Al Defraggler

Defraggler

Defraggler, meşhur ulgam arassalaýyş programmasy CCleaner-iň öndürijisi Piriform tarapyndan...
Göçürip Al DropIt

DropIt

Maglumat faýllaryňyzyň we bukjalaryňyzyň awtomatiki tertiplenmegini isleseňiz, siziň üçin gaty...
Göçürip Al Secure File Deleter

Secure File Deleter

Ygtybarly faýl öçüriji, her Windows ulanyjysyna zerur boljak ygtybarly faýl öçürmek programmasydyr....
Göçürip Al FreeCommander XE

FreeCommander XE

FreeCommander XE, Windows operasiýa ulgamynda öňünden gurlan Windows Explorer üçin alternatiwadyr....
Göçürip Al SecretFolder

SecretFolder

SecretFolder”, şahsy mazmunyňyzyň girmegini islemeýän bukjalaryňyzy şifrlemek üçin döredilen...
Göçürip Al Advanced Renamer

Advanced Renamer

Advanced Renamer, birbada birnäçe faýlyň adyny üýtgetmek üçin Windows programmasy. Mundan...
Göçürip Al AnyReader

AnyReader

AnyReader”, adaty göçürme usullary şowsuz bolan ýagdaýynda islendik zeper ýeten diskden ýa-da...
Göçürip Al Smart Defrag

Smart Defrag

IObit Smart Defrag, ulanyjylara kompýuterlerine birikdirilen gaty disklerinden iň ýokary...
Göçürip Al WD Drive Utilities

WD Drive Utilities

WD Drive Utilities, Windows esasly enjamlaryňyzda ulanyp boljak disk dolandyryjysynyň bir...
Göçürip Al Glary Disk Cleaner

Glary Disk Cleaner

Glary Disk Arassalaýjy, kompýuteriniň gaty diskini mümkin boldugyça arassa saklamak we diski aňsat...
Göçürip Al NetDrive

NetDrive

NetDrive, bulut hasaplaryňyzy gaty disk ýaly ulanmaga mümkinçilik berýän işleýän gural hökmünde...
Göçürip Al Free Partition Manager

Free Partition Manager

Mugt Bölüm Dolandyryjysy, iş stoly kompýuterleriňiziň gaty disklerinde agalyk etmegiňizi...
Göçürip Al HP USB Disk Storage Format Tool

HP USB Disk Storage Format Tool

HP USB Disk Saklaýyş Format Gural, USB taýaklary bilen baglanyşykly kynçylyk çekýän ulanyjylara USB...
Göçürip Al Jumpshare

Jumpshare

Jumpshare” programmasy faýllary we suratlary dostlary bilen paýlaşmak isleýänler tarapyndan ulanyp...
Göçürip Al Prevent Recovery

Prevent Recovery

Dikeldişiň öňüni al, mugt Windows programmasy bolup, faýl dikeldiş programmalary bilen gaty...
Göçürip Al CompactGUI

CompactGUI

CompactGUI” faýl gysyş guraly bolup, Windows 10 operasiýa ulgamy bar bolsa we kompýuteriňizde oýun...
Göçürip Al PDF Compressor V3

PDF Compressor V3

PDF Compressor V3, PDF faýl ululyklaryny azaldyp bilýän guraldyr. Bu gural, kimdir birine e-poçta...
Göçürip Al EaseUS Win11Builder

EaseUS Win11Builder

EaseUS Win11Builder, Windows 11 ISO faýlyny göçürip alan bolsaňyz, Windows 11 ýüklenip boljak USB...
Göçürip Al AnyTrans

AnyTrans

AnyTrans”, iTunes” -yň alternatiw programmasyny gözleýänler tarapyndan baha berilmeli Windows...
Göçürip Al FolderSizes

FolderSizes

FolderSizes” programmasy, gaty diskiňizdäki ýer tutýan faýllary seljerip bilýän disk giňişligini...
Göçürip Al Empty Folder Cleaner

Empty Folder Cleaner

Boş bukjany arassalaýjy, ulanyjylaryň ulgamyny skanirläp, boş mazmunly bukjalary tapyp we çalt...

Mostüklemeleriň köpüsi