Göçürip Al jDownloader

Göçürip Al jDownloader

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (0.08 MB)
  • Göçürip Al jDownloader
  • Göçürip Al jDownloader

Göçürip Al jDownloader,

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip alyjydyr. Tutuş Java-da döredilen bu funksional programma üpjünçiligi Rapidshare.com, Megaupload.com, Megashares.com we ş.m. Faýl hosting sahypalaryndan faýl göçürip almagy aňsatlaşdyrmak we çaltlaşdyrmak üçin döredilen gural.

Göçürip Al jDownloader

Bu programma diňe bu sahypalara agzalyk tölänlere kömek etmän, ulanyjylara bu sahypalardan faýllary mugt göçürip almaga hem kömek edýär. Birnäçe paralel faýl göçürip almak, suraty barlamak tanamak, awtomatiki gysylan faýl dekompressiýasy we başga-da köp aýratynlyk bilen jDownloader, baglanyşyklary goramak üçin ýakynda meşhur baglanyşyk şifrlemek sahypalarynyň köpüsine goldaw berýär. Türk dilini goldaýan jDownloader programmasynda köplenç gabat gelýän arhiw (rar) parollaryny saklap bilersiňiz we programma arhiw faýllaryndaky faýllary awtomatiki usulda bukjalara açyp bilersiňiz. .

Göçürip alýan faýllaryňyzyň ululygyna garamazdan, näçe bölekden ybaratdygyna garamazdan, jDownloader şifrlenen ýa-da adaty baglanyşyk goşan pursatyňyzdan galan amallary size ýerine ýetirýär. Programma baglanyşyklary goramak üçin giňden ýaýran CCF, RSDF we täze DLC giňeltmeleri bolan faýllary ulanyp, programmalara import edip bilersiňiz.

Hasap çäklendirmelerini ýeňip geçmek isleýän ulanyjylar birden köp tölegli hasaby programma birikdirip, çäkleri bir hasapda doldursa, programma beýleki hasapdan faýllary göçürip almagy awtomatiki dowam etdirip biler. Gysgaça aýdanyňda, jDownloader paýlaşma dünýäsiniň çäklerini doly aýyrmaga kömek edýän yzygiderli täzelenýän we işlenip düzülýän güýçli programma.

Programmany öndürijiler we her gün programmany ulanmakda başdan geçiren kynçylyklaryny paýlaşýan jDownloader ulanyjylary biri-biri bilen hemişe aragatnaşyk saklaýarlar. Şeýlelik bilen, ýüze çykan ýalňyşlyklar we meseleler mümkin boldugyça gysga wagtda düzedilýär.

Iň soňky wersiýasy bilen programmanyň täze interfeýsi bar, has durnukly jDownloader döredildi. Şu wagta çenli ýüze çykan köp näsazlyklar düzedildi we programma köp sanly täze aýratynlyklar we wariantlar goşuldy. Mundan başga-da, kompýuter ulananyňyzda duş gelýän baglanyşyklar barada bir zat etjek bolanyňyzda, jDownloader baglanyşygy ele almak aýratynlygy bilen size amatlylygy hem üpjün edýär.

Bellik: Programmanyň kompýuteriňizde işlemegi üçin Java gurulmalydyr. jDownloader programmasy Java goldawy bilen ähli operasiýa ulgamlarynda işledip biler.

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

jDownloader Görnüşleri

  • Platforma: Windows
  • Kategoriýa: App
  • Dil: Iňlis
  • Faýl ölçegi: 0.08 MB
  • Ygtyýarnama: Mugt
  • Öndüriji: jDownloader
  • Iň soňky täzelenme: 12-07-2021
  • Göçürip Al: 4,610

Degişli programmalar

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we...
Göçürip Al jDownloader

jDownloader

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip...
Göçürip Al Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Downloader programmasy, Netflix göçürip almagyň çäkleri bilen baglanyşykly bolmazdan,...
Göçürip Al YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy...
Göçürip Al Orbit Downloader

Orbit Downloader

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we...
Göçürip Al FlashGet

FlashGet

FlashGet” dünýäde iň köp internet ulanyjysy bilen öňdebaryjy we gaty çalt göçürip alýan menejerdir....
Göçürip Al Free Download Manager

Free Download Manager

Mugt göçürip almak menejeri, kompýuter ulanyjylaryna internetden göçürilen faýllary has çalt we has...
Göçürip Al Free Music & Video Downloader

Free Music & Video Downloader

Mugt aýdym-saz we wideo ýükleýji wideo we aýdym-saz göçürip almak üçin ulanyp boljak programma....
Göçürip Al YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube” wideo görmek üçin iň halanýan saýtlaryň biri we başlanan tendensiýasy bilen ençeme ýyl...
Göçürip Al Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD” wideo paýlaşmagy we wideo paýlaşmak sahypalarynda (YouTube, Vimeo, Spike,...
Göçürip Al Ninja Download Manager

Ninja Download Manager

Ninja ýükleme menejeri, internetden faýllary, wideolary we aýdym-sazlary aňsatlyk bilen göçürip...
Göçürip Al VSO Downloader

VSO Downloader

VSO Downloader” mugt we üstünlikli programma bolup, Youtube” -da görýän wideolaryňyzy we şuňa...
Göçürip Al Wise Video Downloader

Wise Video Downloader

Wise Video Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -da isleýän wideolaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp...
Göçürip Al Instagram Downloader

Instagram Downloader

Instagram suratlaryny göçürip almak we Instagram wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al MP3jam

MP3jam

MP3jam halaýan aýdymçylaryňyzdan aýdym-saz albomlaryny we aýdymlaryny göçürip almak üçin döredilen...
Göçürip Al FeedTurtle

FeedTurtle

FeedTurtle” köp funksiýaly RSS okaýjysy bolup, ähli RSS iýmitleriňizi we yzarlaýan...
Göçürip Al ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader”, dürli wideo göçürip alýan saýtlardan wideo göçürip alyp bilýän...
Göçürip Al VidMasta

VidMasta

VidMasta” ulanyjylara halaýan filmleri ýa-da iň soňky teleýaýlym bölümleri barada habar bermäge...
Göçürip Al DDownloads

DDownloads

DDownloads, internetde tapyp boljak islendik peýdaly programma ýa-da programma aňsatlyk bilen girip...
Göçürip Al Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader” mugt we güýçli wideo ýükleýji bolup, meşhur wideo paýlaşma sahypalarynda...
Göçürip Al Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader” ulanyjylara Tumblr” suratlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt faýl...
Göçürip Al EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube wideo ýükleýjisi, meşhur wideo paýlaşma sahypasy Youtube-da ulanyjylara görýän we...
Göçürip Al MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader”, Youtube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp boljak ulanyjy üçin...
Göçürip Al YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” sazyny...
Göçürip Al Video Download Capture

Video Download Capture

Wideo göçürip almak, ösen wideo düşüriş tehnologiýasy sebäpli web sahypalarynda wideo akymlaryny...
Göçürip Al GetGo Download Manager

GetGo Download Manager

GetGo Download Manager bilen göçürip almak isleýän faýllaryňyzy päsgelçiliksiz we hiç hili...
Göçürip Al YTM Converter

YTM Converter

YTM öwrüji, ulanyjylara YouTube sazyny göçürip almaga kömek edýän YouTube MP3 Downloader”....
Göçürip Al SoundDownloader

SoundDownloader

SoundDownloader” peýdaly we ygtybarly Soundcloud” aýdym-saz göçürip alyjydyr. Göçürip almak isleýän...
Göçürip Al YouTube Picker

YouTube Picker

YouTube Picker”, ulanyjylaryň YouTube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp biljek we mugt göçürip...
Göçürip Al HiDownload Platinum

HiDownload Platinum

HiDownload” faýl ýüklemek dolandyryjysy bolup, internetden faýllary göçürip alyp we faýllary ýokary...

Mostüklemeleriň köpüsi