Göçürip Al LINE Lite

Göçürip Al LINE Lite

Platforma: Android Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Android (0.89 MB)
 • Göçürip Al LINE Lite
 • Göçürip Al LINE Lite
 • Göçürip Al LINE Lite
 • Göçürip Al LINE Lite

Göçürip Al LINE Lite,

LINE Lite, biziň ýurdumyzda köp sanly ulanyjy bolan mugt gyssagly habarlaşma programmasynyň ýeňilleşdirilen görnüşi. Internet birikmesi gowy bolmasa-da, ýakynlaryňyz bilen üznüksiz habarlaşmakdan lezzet almaga mümkinçilik berýän programma, ähli Android enjamlary bilen gabat gelýär.

Göçürip Al LINE Lite

Countryurtda ýörite stikerler çap etmek bilen ulanyjylaryň ýüregini gazanan LINE, mugt habarlaşma hyzmaty, bütin dünýäde ünsi özüne çekýän we her aýda 200 milliondan gowrak işjeň ulanyjy bar. Derrew habarlaşmak üçin ulanýan LINE-de internet paketini az sarp edýän ýörite wersiýasy bar.

Häzirki wagtda käbir ýurtlarda ulanmak üçin elýeterli bolan LINE Lite, göz öňüne getirişiňiz ýaly LINE-iň iň köp ulanylýan aýratynlyklaryny öz içine alýar, ýöne pes derejeli Android enjamlaryny ýadadýan aýratynlyklary öz içine almaýar. LINE-ny tapawutlandyrýan ähli habarlaşmalary, stikerleri, suratlar bilen habarlaşmagy ulanyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu aýratynlyklary ulananyňyzda internet paketiňize köp pul sarp etmeýärsiňiz we pes derejeli Android enjamyňyz bar bolsa-da arkaýyn aragatnaşyk saklap bilersiňiz; Duşuşyklary başdan geçirmeýärsiňiz.

Bar bolan LINE hasabyňyza girip ýa-da täze hasap açyp ulanyp boljak LINE Lite-iň göwrümi hem gaty pes. Enjamda 1 MB-dan az ýer tutýar. Onlyeke-täk zyýany, häzirki wagtda biziň ýurdumyza açylmady. Şeýle-de bolsa, Facebook Lite” ýaly ýakyn wagtda Türkiýe üçin açylar.

LINE Lite aýratynlyklary:

 • Android” enjamynda gaty az ýer tutýar.
 • Ulanylanda internet bukjasyndan köp pul sarp etmeýärsiňiz.
 • Interfeýs enjamy ýadamaýan görnüşde taýýarlanýar.
 • Bar bolan LINE hasabyňyz bilen girip, ulanyp bilersiňiz.
 • Şahsyýetnamalaryny girizip, dostlaryňyza aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz.
 • Suratlary we habarlary LINE Lite we LINE ulanyjylaryna iberip we alyp bilersiňiz.

LINE Lite Görnüşleri

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 0.89 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: LINE Corporation
 • Iň soňky täzelenme: 18-10-2021
 • Göçürip Al: 2,559

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus APK”, WhatsApp” programmasyna goşmaça aýratynlyklar goşýan Android” telefonlarynda...
Göçürip Al Facebook Messenger Lite

Facebook Messenger Lite

Facebook Messenger Lite” (APK), Facebook” -yň internet baglanyşygy erbet we köplenç köne ykjam...
Göçürip Al TextNow

TextNow

TextNow” - Android” telefonyňyza APK” hökmünde göçürip alyp bolýan mugt telefon belgisini gözlemek...
Göçürip Al WhatsApp Business

WhatsApp Business

WhatsApp Business” (APK), mugt habarlaşma, çagyryş programmasy bolup, kärhanalara müşderileri bilen...
Göçürip Al Steam Chat

Steam Chat

Steam Chat” ykjam programmasyny Android” telefonyňyza göçürip alyp, Steam” dostlaryňyza,...
Göçürip Al Facebook Hello

Facebook Hello

Facebook Salam” Facebook” -yň diňe Android” ulanyjylaryna hödürleýän aragatnaşyk programmasy...
Göçürip Al weMessage

weMessage

WeMessage programmasy bilen, indi Android enjamlaryňyzda iMessage habarlaşma programmasy bolup...
Göçürip Al League Chat

League Chat

League Chat” programmasy, Android” smartfonyny we planşet ulanyjylaryny Legends League” dostlar...
Göçürip Al Wire

Wire

Sim programmasy, Android smartfonlarynda we planşetlerinde ulanyp boljak habarlaşma programmasy...
Göçürip Al MojiMe

MojiMe

MojiMe” programmasy, WeChat” programmasyny ýygy-ýygydan ulanýan Android” enjam ulanyjylarynyň...
Göçürip Al Orbitum Browser

Orbitum Browser

Orbitum brauzeri, kompýuter wersiýasy bilen uly üstünlik gazanan we tizligi ileri tutup has...
Göçürip Al Bindle

Bindle

Bindle” programmasy, Android” smartfonynyň we planşet ulanyjylarynyň topar söhbetlerini iň aňsat...
Göçürip Al Dolphin Browser

Dolphin Browser

Dolphin” brauzeri, Android” smartfony we planşet ulanyjylary ykjam enjamlarynda iň gowy internet...
Göçürip Al WeMail

WeMail

WeMail programmasy, Android smartfonlarynda we planşetlerinde ulanyp boljak täze we mugt e-poçta...
Göçürip Al LINE Lite

LINE Lite

LINE Lite, biziň ýurdumyzda köp sanly ulanyjy bolan mugt gyssagly habarlaşma programmasynyň...
Göçürip Al WhatsApp Prime

WhatsApp Prime

WhatsApp Prime”, Android” ulanyjylary tarapyndan iň köp göçürilen WhatsApp” modlaryndan biridir....
Göçürip Al Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala, uly topar aragatnaşygy we iş dolandyryşy üçin döredilen ykjam programma....
Göçürip Al Signal

Signal

Signal” programmasy, Android” smartfonyna we planşet eýelerine ykjam enjamlaryny ulanyp, dostlary...
Göçürip Al Azar

Azar

Azar, häzirki wagtda gaty meşhur wideo söhbetdeşlik hyzmatlaryny hödürleýän programmalara goşulan...
Göçürip Al Tinder

Tinder

Tinder, her kim üçin täze dostlar bilen tanyşmagyň iň oňat usullaryndan biridir. Programma,...
Göçürip Al YOWhatsApp

YOWhatsApp

YOWhatsApp APK görnüşinde göçürip alyp bolýan WhatsApp Plus, GBWhatsApp ýaly ösen aýratynlyklary...
Göçürip Al Gmail Go

Gmail Go

Gmail Go, Android telefonlarynda öňünden gurlan e-poçta programmasy bolan Gmail-iň ýeňil we çalt...
Göçürip Al Truecaller

Truecaller

Truecaller” (Downloadüklemek) telefonyňyza haýsy adamyň we edara jaň edilendigini we islenmeýän...
Göçürip Al Whoscall

Whoscall

LINE whoscall, dünýä belli LINE kompaniýasy tarapyndan döredilen mugt jaňy blokirlemek we SMS...
Göçürip Al Google Duo

Google Duo

Google Duo, Android telefonyňyzdaky kontaktlaryňyz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän...
Göçürip Al Aloha Browser

Aloha Browser

Aloha” brauzeri çalt we ygtybarly internet brauzeri bolup, mobil enjamlaryňyzda Android” operasiýa...
Göçürip Al Mail.Ru

Mail.Ru

Mail.Ru aslynda Russiýada iň meşhur web sahypasy. Bu, Android enjamlary üçin resmi programma....
Göçürip Al imo.im

imo.im

Meebo we eBuddy stilindäki web brauzeri arkaly platforma garaşsyz hyzmat. Facebook Chat, Google...
Göçürip Al Multi SMS & Group SMS

Multi SMS & Group SMS

Köp SMS we Topar SMS, Android telefonlaryňyzy has aňsat we amaly usulda ulanyp, birnäçe sms...
Göçürip Al Mirrativ

Mirrativ

Mirrativ” programmasy, Android” smartfonyna we planşet ulanyjylaryna ykjam enjamlarynda ulanýan...

Mostüklemeleriň köpüsi