Göçürip Al Lively Wallpaper

Göçürip Al Lively Wallpaper

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (24.31 MB)
 • Göçürip Al Lively Wallpaper
 • Göçürip Al Lively Wallpaper
 • Göçürip Al Lively Wallpaper
 • Göçürip Al Lively Wallpaper
 • Göçürip Al Lively Wallpaper

Göçürip Al Lively Wallpaper,

Smartfonlarymyzy şahsylaşdyrmagyň köp usullary bar. Olardan biri we iň meşhury Lively Wallpaper”. Internetde smartfonlar üçin döredilen Lively Wallpaper” köp. Şeýle-de bolsa, munuň üçin işlenip düzülen ykjam programmalar hem bar.

Göçürip Al Lively Wallpaper

Işlenip düzülen Lively Wallpaper” programmalarynyň kömegi bilen smartfonlaryňyzyň fon suratlaryny isleýşiňiz ýaly düzüp bilersiňiz. Softmedal” topary hökmünde siziň üçin 5 sany Super Lively Wallpaper” programmasyny gözden geçirdik.

Göçürip Al Wallpaper 1920x1080

Göçürip Al Wallpaper 1920x1080

Diwar kagyzy 1920x1080 (Diwar kagyzy) diýlip kesgitlenen wizual faýllardyr. Diwar kagyzlary, ulanyjylaryň iş stoly interfeýsi bilen işleýän operasiýa ulgamlaryny we operasiýa...

Göçürip Al

Piksel 4D

Smartfonyňyza gurnap boljak Lively Wallpaper” programmalarynyň biri Pixel 4D”. Bu programmada smartfonyňyzda ulanyp boljak köp sanly animasiýa Lively Wallpaper” bar. Mugt hödürlenýän programmadaky diwar kagyzlary, mahabaty görenden soň telefonda fon görnüşi hökmünde ulanylyp bilner.

Xiaomi Super diwar kagyzlary

Aslynda bu ykjam programma däl. Programmany APK hökmünde guranyňyzdan soň, Lively Wallpaper” faýllaryny şu ýerden ulanyp bilersiňiz. Bu animasiýa diwar kagyzlaryny göçürip almak üçin Google Playstore-de gözläp bilersiňiz.

Zedge

Bu sanawdaky iň meşhur programma Zedge bolmagy mümkin. Google Play Store” -da 100 milliondan gowrak gezek tomaşa edilen bu programma Lively Wallpaper” programmalary barada aýdylanda kellä gelen ilkinji saýlawdyr.

WallCraft

Google Play Store” -da 50 milliondan gowrak gezek gurnalan Lively Wallpaper” programmasy bolan WallCraft” hem tölegli diwar kagyzlaryny, hem-de bellikler” bilen gurnap boljak animasiýa diwar kagyzlaryny töledi. Programmadaky bellikler mahabatlary görmek arkaly gazanylýar.

grub

Grubl-da edil WallCraft ýaly bir bellik ulgamy bar. Şeýle hem, Pixel 4D ýaly hereket edýän diwar kagyzlaryny öz içine alýar. Göçürip we synap görüp, tagamyňyza görä janly diwar kagyzyny tapyp bilersiňiz.

Lively Wallpaper Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 24.31 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Softmedal
 • Iň soňky täzelenme: 05-05-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al Artpip

Artpip

Artpip, kompýuterleriňizde ulanyp boljak iş stoly fonuny üýtgediji programma hökmünde kesgitlenip...
Göçürip Al Suicide Squad Wallpapers

Suicide Squad Wallpapers

Janyna kast ediş diwar kagyzlary, jübi enjamyňyzyň ekranyny öz janyna kast ediş gahrymanlary bilen...
Göçürip Al iPhone 7 Wallpapers

iPhone 7 Wallpapers

Apple” ýaňy-ýakynda täze flagman iPhone 7” bilen güýç görkezdi. IPhone 7” güýçli prosessor,...
Göçürip Al CGWallpapers

CGWallpapers

CGWallpaper, kompýuteriňiz we ykjam enjamlaryňyz üçin täze diwar kagyzlaryny gözleýän bolsaňyz,...
Göçürip Al HTC 10 Wallpapers

HTC 10 Wallpapers

HTC 10 diwar kagyzlary, HTC-iň täze flagman HTC 10-dan diwar kagyzlaryny öz içine alýan diwar...
Göçürip Al Samsung Galaxy S7 Wallpapers

Samsung Galaxy S7 Wallpapers

Samsung Galaxy S7 Wallpaper, Samsung Galaxy S7-de ulanyljak resmi dWallpapers-i öz içine alýan...
Göçürip Al Windows 10 Wallpaper Pack

Windows 10 Wallpaper Pack

Microsoft 2014-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyrynda Windows 10-ny resmi taýdan hödürledi we bir gün...
Göçürip Al Samsung Galaxy Note 7 Wallpapers

Samsung Galaxy Note 7 Wallpapers

Samsung Galaxy Note 7 Wallpaper, ýakyn günlerde resmi taýdan hödürlemäge taýynlanýan Galaxy Note...
Göçürip Al iOS 9 Wallpapers

iOS 9 Wallpapers

iOS 9 Wallpapers” bukjasy, Apple” -iň iň soňky ykjam operasiýa ulgamy bolan iOS 9” -yň görnüşini...
Göçürip Al Android Marshmallow Wallpapers

Android Marshmallow Wallpapers

Android Marshmallow Wallpaper”, Google-yň täze yglan edilen Android Marshmallow” operasiýa...
Göçürip Al Google Pixel Wallpapers

Google Pixel Wallpapers

Google Pixel Wallpaper, Google ýakyn wagtda hödürlemegi meýilleşdirýän täze Google Pixel...
Göçürip Al Android O Wallpapers

Android O Wallpapers

Android O Wallpaper”, smartfonlaryňyzda, planşetleriňizde ýa-da kompýuterleriňizde täze yglan...
Göçürip Al iOS 11 Wallpapers

iOS 11 Wallpapers

iOS 11 Wallpapers” bukjasy, Apple” -iň iň soňky ykjam operasiýa ulgamy bolan iOS 11” -iň görnüşini...
Göçürip Al Wallpaper Engine

Wallpaper Engine

Wallpaper Motor”, esasan ykjam enjamlarda ulanylýan kompýuterlere animasiýa, janly, animasiýa diwar...
Göçürip Al iOS 8 HD Wallpapers

iOS 8 HD Wallpapers

iOS 8 HD Wallpaper” iPhone” we iPad” eýeleriniň mugt göçürip alyp bilýän we HD hilli owadan...
Göçürip Al LG G5 Wallpapers

LG G5 Wallpapers

LG G5 diwar kagyzlary, ykjam enjamyňyzda LG G5-de ulanylýan Wallpaper opsiýalaryny isleseňiz,...
Göçürip Al All iOS Wallpapers

All iOS Wallpapers

IOS diwar kagyzlarynyň hemmesi, ykjam enjamyňyzy has görnükli etmek isleseňiz, peýdaly bolup biljek...
Göçürip Al Anime Wallpaper

Anime Wallpaper

41 sany owadan Anime Wallpaper” faýly ýanyňyzda. Size zerur zat Anime diwar kagyzy bolsa, siz dogry...
Göçürip Al MotoGP Wallpaper

MotoGP Wallpaper

MotoGP Taýland, Indoneziýa, Malaýziýa we ABŞ ýaly Aziýa ýurtlarynda meşhur sport görnüşidir. Şeýle...
Göçürip Al Wallpaper 1920x1080

Wallpaper 1920x1080

Diwar kagyzy 1920x1080 (Diwar kagyzy) diýlip kesgitlenen wizual faýllardyr. Diwar kagyzlary,...
Göçürip Al Mosque Wallpapers

Mosque Wallpapers

Bütin dünýäde 2 milliard musulman tarapyndan mukaddes ýerler hökmünde kabul edilýän metjitler...
Göçürip Al Dog Wallpapers

Dog Wallpapers

Softmedal” topary hökmünde 4K Ultra HD hilinde It Wallpaper suratlaryny kompýuteriňize ýa-da ykjam...
Göçürip Al Lively Wallpaper

Lively Wallpaper

Smartfonlarymyzy şahsylaşdyrmagyň köp usullary bar. Olardan biri we iň meşhury Lively Wallpaper”....
Göçürip Al Windows 7 Starter Wallpaper Changer

Windows 7 Starter Wallpaper Changer

Windows 7 Starter Wallpaper Changer, ulanyjylara Windows 7 Starter diwar kagyzyny üýtgetmäge kömek...

Mostüklemeleriň köpüsi