Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (60.10 MB)
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware
 • Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware,

Wiruslar, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi ýaly kompýuterlerimize howp salýan onlarça dürli programma üpjünçiligi, gynansak-da, maglumatlaryň ýitmegi, maddy we ahlak taýdan ýitgiler ýaly çynlakaý netijelere sebäp bolup biler we ulanyjylaryň hemmesine garşy durmak gaty kyn. diňe bir antiwirus.

Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Wirusa garşy programmalar gönüden-göni howplary ýüze çykarmakda üstünlikli bolsa-da, has çylşyrymly we jikme-jik, gizlin howplara garşy ýeterlik däl. Malwarebytes Anti-Malware programmasy, sizi şeýle howplardan goramaga synanyşýan we zyýanly programma üpjünçiligine garşy täsirli diwar döredýän mugt we hilli programmalaryň biridir. Oňa garşy durup biljek howplara trojanlar, kök kökleri, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we başgalar girýär.

Mundan başga-da, govome.com, geçiriji, ask.com ýaly web brauzerlerine ýerleşdirilen baş sahypa we gurallar paneli ýaly goşmaçalary bloklaýar we ýok edýär diýip bileris. Gözlemek prosesi tamamlanandan soň, programma kompýuteriňizdäki ýokaşan faýllary hasabat hökmünde gönüden-göni size hödürleýär, şeýlelik bilen isleýän arassalamaňyzy amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Arassalamak prosesi hem gaty gysga we birnäçe sekunt wagt alýar, şonuň üçin kompýuteriňizdäki howply programma üpjünçiliginden hiç hili tagallasyz gutulyp bilersiňiz. Sazlamalar goýmasynda programmanyň esasy işleýiş aýratynlyklaryna täsir edip we skanirlenjek ýeriňizi kesgitläp biljek ähli zerur wariantlar bar. Bazardaky iň täsirli zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak programmalarynyň biri bolan Malwarebytes Anti-Malware programmasyny synap görmän geçmäň.

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

Malwarebytes Anti-Malware Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 60.10 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Malwarebytes
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 8,451

Degişli programmalar

Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen...
Göçürip Al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN 1.1.1.1 Windows kompýuterleri üçin mugt VPN programmasy. Cloudflare” tarapyndan işlenip...
Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete...
Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy...
Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly...
Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak...
Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize...
Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny...
Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt...
Göçürip Al Betternet

Betternet

Betternet VPN” programmasy, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylaryna iň aňsat...
Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak...
Göçürip Al DotVPN

DotVPN

DotVPN, Google Chrome ulanyjylary tarapyndan iň halanýan VPN giňeltmeleriniň biridir. Dünýäniň 12...
Göçürip Al VPN Unlimited

VPN Unlimited

Keepsolid VPN Çäklendirilmedik ulanyjylara petiklenen saýtlara girmäge we internete anonim göz...
Göçürip Al Protect My Disk

Protect My Disk

Protekt my Disk, soňky döwürde gaty giňden ýaýran USB taýaklaryňyzy we kompýuterleriňizi Autorun...
Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz....
Göçürip Al NordVPN

NordVPN

NordVPN, Windows ulanyjylary üçin çalt, ygtybarly VPN programmalarynyň biridir. Howpsuz göz...
Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware

Wiruslar, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi ýaly...
Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly...
Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat...
Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan...
Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we...
Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly...
Göçürip Al Windows Firewall Control

Windows Firewall Control

Windows Firewall Control, Windows Firewall-yň işleýşini giňeldýän we Windows Firewall-yň iň köp...
Göçürip Al iMyFone LockWiper

iMyFone LockWiper

Apple ID parolyny döwmek ýa-da iPhone Screen Lock” parolyny döwmek üçin programma gözleýän...
Göçürip Al VeePN

VeePN

VeePN, onlaýn gizlinligi we howpsuzlygy üpjün edýän çalt, ygtybarly we ulanmak aňsat VPN...
Göçürip Al CyberGhost VPN

CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, şahsy maglumatlaryňyzy we şahsyýetiňizi gizläp, internete anonim girmäge...
Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy...
Göçürip Al Keylogger Detector

Keylogger Detector

Klawiatura bilen girizilen maglumatlary saklamaga we beýlekiler bilen paýlaşmaga sebäp bolýan...
Göçürip Al Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021 wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, töleg...
Göçürip Al Security Task Manager

Security Task Manager

Howpsuzlyk Task Dolandyryjysy, kompýuteriňizde işleýän ähli amallar (amaly programmalar, DLL, BHO...

Mostüklemeleriň köpüsi