Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows
 • Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition
 • Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition
 • Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

Göçürip Al Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition,

Oddworld: 2022” model oýunlarynyň arasynda özüni tanadýan we şu günden başlap satuwa çykarylan Soulstorm Enhanced Edition” Steam” -da satylýar. Windows platformasynda işe girizilen Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition” hereket we başdan geçirmeler oýny hökmünde özüni tanadar. Playereke-täk oýunçy hekaýa oýunlaryny ýerleşdirjek önümçilik 12 dürli dile goldaw bilen başlandy. Kompýuter oýunçylarynyň sabyrsyzlyk bilen garaşýan önümi, özboluşly hekaýasy bilen millionlarça adamy özüne çeker. Serialyň iň giň mazmunyny özünde jemleýän bu oýun, hereketli sahnalary bilen oýunçylara çuňňur oýun atmosferasyny hödürlär.

Oýunçylara has ýakymly we tolgundyryjy tejribe hödürleýän önümçilikde täze oýun re modeimini başdan geçirmäge mümkinçilik alarsyňyz. Oýunda saýlananlar, oýnuň hekaýasyna oňyn ýa-da otrisatel täsir eder we bulaşyk hekaýa bilen oýunda öňe gitmäge synanyşarlar. Rewolýusiýanyň lideri hökmünde rol oýnajak oýnuňyzda dürli kynçylyklar bilen oýunçylar bilen duşuşjak önümçilik çuňňur oýun oýnar.

Oddworld”: Soulstorm Enhanced Edition” aýratynlyklary

 • Playereke oýunçy oýnamak tertibi,
 • Üýtgeşik hekaýa
 • üýtgeşik ses effektleri,
 • Hereket we başdan geçirmeler bilen doldurylan oýun,
 • Dürli kynçylyklar we howplar,
 • Täze mazmuny başdan geçiriň,

Rewolýusiýanyň lideri wezipesini ýerine ýetirjek oýunçylar, ösüşe esaslanýan oýun bilen hereketli pursatlara duş gelerler. Oýunçylara dürli kynçylyklar bilen hereket we öňe gidişlige esaslanýan oýun hödürleýän önümçilikde, oýunçylar öňe barýarka dürli kynçylyklara duçar bolarlar. Dürli aýratynlyklar bilen bu kynçylyklary ýeňip geçmäge synanyşjak oýunçylar bäsdeşlik gurşawyna düşerler. Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition”, oýunçylara ýokary hilli grafika bilen hereket edýän pursatlary hödürlär,

21-nji iýuna çenli satuwa çykaryldy. Satuw üçin özüne çekiji baha belligi bilen açylan hereket-başdan geçirme oýny, jemgyýetiň dartgynly hekaýasyny garyşdyrýar we oýunçylara hödürleýär. Şeýle hem, oýun satyn almazdan Steam” -yň oýunçylaryna mugt demo hödürleýär. Oýunçylar Steam” -da oýnuň demo wersiýasyny göçürip alyp bilerler we çäkli mazmun bilen oýny başdan geçirmäge mümkinçilik alarlar.

Oddworld” -y göçürip alyň: Soulstorm Enhanced Edition”

Oddworld: Oddworld Inhabitants” tarapyndan işlenip düzülen we Steam” -da neşir edilen Soulstorm Enhanced Edition” satuwyny özüne çekiji baha bilen dowam etdirýär. Türk dilini goldamagy öz içine almaýan bu oýun, 12 dürli dili saýlamak bilen bütin dünýäde başlandy.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Oddworld Inhabitants Inc
 • Iň soňky täzelenme: 22-06-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi...
Göçürip Al Secret Neighbor

Secret Neighbor

Gizlin goňşy, Hello Neighbor” -yň köp oýnaýan wersiýasy, kompýuterde we ykjamda iň köp göçürilen we...
Göçürip Al The Lord of the Rings Online

The Lord of the Rings Online

Rowaýata öwrülen önümçilik üçin The Lord of the Rings” üçin köp oýun oýnadyk we bu marka önümçiligi...
Göçürip Al Vindictus

Vindictus

Vindictus, meýdançadaky beýleki oýunçylar bilen söweşýän MMORPG oýny. Mifologiki elementler bilen...
Göçürip Al Necken

Necken

Necken, oýunçylary Şwesiýa jeňňeline alyp barýan hereket-başdan geçirme oýny.  Oýunlary...
Göçürip Al DayZ

DayZ

DayZ, MMO reanryndaky onlaýn rol oýnaýan oýun bolup, oýunçylara zombi apokalipsisinden soň...
Göçürip Al Genshin Impact

Genshin Impact

Genshin Impact, kompýuter we ykjam oýunçylaryň halaýan anime hereket rpg oýny. MiHoYo tarapyndan...
Göçürip Al Ultima Online

Ultima Online

Ultima Online 1997-nji ýylda ilkinji gezek neşir edilen we oýun dünýäsinde täze sahypa açan MMORPG...
Göçürip Al ELEX

ELEX

ELEX, öňler Got seriýasy ýaly üstünlikli rol oýnaýan topar tarapyndan döredilen, açyk dünýä esasly...
Göçürip Al SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS” üçünji şahsyň kamera nukdaýnazaryndan oýun oýnamagy teklip edýän rol oýnaýan oýun....
Göçürip Al Rappelz

Rappelz

Rappelz, täze we türk MMORPG oýun alternatiwasyny gözleýän oýun söýüjiler üçin gaty özüne çekiji...
Göçürip Al The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online”, MMORPG reanryndaky onlaýn RPG, kompýuterdäki iň gadymy RPG klassiklerinden...
Göçürip Al Warlord Saga

Warlord Saga

Warlord Saga, MMORPG oýny hökmünde, her bir oýunçy üç dürli Hytaý imperiýasyndan söweşiji...
Göçürip Al The Elder Scrolls Online - Morrowind

The Elder Scrolls Online - Morrowind

BELLIK: eraşulular aýlawlaryny onlaýn oýnamak üçin: Ertiriň giňeliş paketini, bug hasabyňyzda...
Göçürip Al New World

New World

New World”, Amazon Games” tarapyndan işlenip düzülen köp sanly rol oýnaýan oýun. Oýunçylar 1600-nji...
Göçürip Al Creativerse

Creativerse

Creativerse”, Minecraft” -y ylmy fantastika elementleri bilen birleşdirýän diri galmak oýny...
Göçürip Al Mount&Blade Warband

Mount&Blade Warband

Orta asyrlaryň aýratynlyklaryny görkezýän we täsin älemde gurlan Mount & Blade Warband”, bir...
Göçürip Al The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, RPG reanrynyň iň üstünlikli mysallaryndan biri bolan The Witcher...
Göçürip Al Cabal Online

Cabal Online

Cabal Online, stereotipiki MMORPG oýunlaryna reňk goşmak we onlaýn oýun söýüjilerine dürli zatlar...
Göçürip Al Conarium

Conarium

Conarium, atmosferanyň öňdäki orunda durýan çuňňur hekaýa bilen gorkunç oýun hökmünde kesgitlenip...
Göçürip Al RIFT

RIFT

Gün tertibinde erkin oýnalýan MMORPG-leriň köpdügi hakykat; Hat-da Steam” -da gaty önümçilige duş...
Göçürip Al Runescape

Runescape

Runescape, dünýädäki iň üstünlikli MMORPG oýunlarynyň arasynda onlaýn rol oýnaýan oýun. ...
Göçürip Al Guild Wars 2

Guild Wars 2

Guild Wars 2” MMO-RPG reanryndaky onlaýn rol oýnaýan oýun bolup, Warcraft World-yň iň...
Göçürip Al Never Again

Never Again

Hiç haçan FPS oýunlary ýaly ilkinji adam kamera burçy bilen oýnalan, gyzykly hekaýany güýçli...
Göçürip Al Mass Effect 2

Mass Effect 2

Mass Effect 2, 90-njy ýyllardan bäri ýokary hilli rol oýnaýan BioWare tarapyndan kosmosda goýlan...
Göçürip Al Dord

Dord

Dord mugt oýnamak üçin başdan geçirilýän oýun.  NarwhalNut” ady bilen tanalýan we kiçi...
Göçürip Al The Alpha Device

The Alpha Device

Alfa Enjam” wizual roman ýa-da başdan geçirip boljak başdan geçirmeler oýny. Stargate” ýyldyzy...
Göçürip Al Clash of Avatars

Clash of Avatars

Özüňizi rahatlandyrýan, mähirli maşgala atmosferasynda duýýan we oýnaýan wagtyňyz diňe gyzykly...
Göçürip Al Nemezis: Mysterious Journey III

Nemezis: Mysterious Journey III

Nemezis: Mysterious Journey III, Bogard we Amia atly iki syýahatçynyň bir topar syrly wakany başdan...
Göçürip Al Outer Wilds

Outer Wilds

Outer Wilds” Mobius Digital” tarapyndan işlenip düzülen we Annapurna Interactive tarapyndan neşir...

Mostüklemeleriň köpüsi