Göçürip Al Opera

Göçürip Al Opera

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (70.40 MB)
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera
 • Göçürip Al Opera

Göçürip Al Opera,

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt we iň ösen internet tejribesini hödürlemegi maksat edinýän alternatiw web brauzeri.

Opera göçürip alyň

Iň meşhur web brauzerleriniň arasynda öz ornuny saklamak üçin Chromium” we Blink” bilen infrastrukturasyny güýçlendirip, Opera” -da brauzer bazaryndaky Chrome”, Firefox” we Internet Explorer” -e garşy çykyp biljek aýratynlyklar bar.

Ilkinji gezek kompýuteriňize Opera” guranyňyzda we işledeniňizde, üýtgeşmäni gönüden-göni görüp bilersiňiz we brauzerimizi açanyňyzdan soň täze aýratynlyklar bize garaşýar. Çalt elýeterlilik”, Dolandyryş paneli” we Discover” atly 3 dürli bellik, ulanyjylaryň internet tejribesini ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Çalt giriş” menýusynyň kömegi bilen, iň köp girýän web sahypalarymyzy öz isleglerimize görä tertipläp bileris we islän wagtymyz bir gezek basmak bilen bu web sahypalaryna girip bileris.

Dolandyryş paneli diýilýän başga bir goýmanyň kömegi bilen, halaýan, hezil edýän ýa-da soň täzeden göz aýlamak isleýän web sahypalarymyza girip bileris we bu bölümiň aşagynda islän wagtymyz girip bileris.

Ahyrynda, ulanyjylar bilen ýaňy-ýakynda duşuşan başga bir tablisa bolan Explore” -iň kömegi bilen, filtrläp boljak dürli kategoriýalar boýunça dünýäniň meşhur web sahypalary tarapyndan neşir edilen iň täze habarlara girip bileris. Bu pursatda ulanyjylara kategoriýa we ýurt boýunça süzmek mümkinçiligi hödürlenýär.

Anotherene-de bir görnükli täzelik, Opera hasaplaryňyza girip, iş stolunda we ykjam wersiýalarda sinhronlap bileris. Şeýlelik bilen, kompýutere girenimizde giden ýerimizden syýahat wagtynda ykjam enjamymyzda ýerine ýetirýän işlerimizi dowam etdirip bileris.

Bu täze aýratynlyklardan başga-da, tema goldawy, plug-in goldawy we beýleki brauzerlerdäki ähli nusgawy aýratynlyklary bolan Opera, birneme ýokarlandyrana meňzeýär.

Mundan başga-da, Turbo Mode” -yň kömegi bilen, internetde gezmegi çaltlaşdyrýan Opera” prosessor we ýadyň ulanylyşy barada-da gaty ünsli.

PROS

Paroly sinhronlamak

Salgy goldawy

E-poçta programmasy

örän çalt

CONS

Goşmaça goldaw pes

Opera Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 70.40 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Opera Software
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 43,729

Degişli programmalar

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň,...
Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan...
Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt...
Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we...
Göçürip Al CCleaner Browser

CCleaner Browser

CCleaner brauzeri, internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin içerki howpsuzlyk we gizlinlik...
Göçürip Al Yandex Browser

Yandex Browser

Yandex” brauzeri, Russiýanyň iň meşhur gözleg motory Yandex” tarapyndan işlenip düzülen ýönekeý,...
Göçürip Al AdBlock

AdBlock

Microsoft Edge”, Google Chrome” ýa-da Opera” -ny Windows 10 kompýuteriňizdäki web brauzeri hökmünde...
Göçürip Al Brave Browser

Brave Browser

Batyr brauzer, içerki mahabat bloklaýyş ulgamy, ähli web sahypalarynda https goldawy we web...
Göçürip Al Firefox Quantum

Firefox Quantum

Firefox Kwant”, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylary üçin döredilen, ýady az sarp...
Göçürip Al Chromium

Chromium

Chromium, Google Chrome-yň infrastrukturasyny gurýan açyk çeşme brauzer taslamasydyr. Chromium”...
Göçürip Al Chromodo

Chromodo

Chromodo, Comodo kompaniýasy tarapyndan neşir edilen internet brauzeri bolup, biz onuň wirusa garşy...
Göçürip Al Facebook AdBlock

Facebook AdBlock

Facebook AdBlock”, brauzerden birikdirilen Facebook” platformasyndaky mahabatlary bloklaýan...
Göçürip Al SlimBrowser

SlimBrowser

SlimBrowser beýleki internet brauzerleri bilen deňeşdirilende gaty ýönekeý gurluşa eýe. Şonuň...
Göçürip Al Basilisk

Basilisk

Basilisk, Pale Moon brauzerini dörediji tarapyndan döredilen açyk çeşme web gözleg programmasy....
Göçürip Al CatBlock

CatBlock

CatBlock” giňeltmesi bilen, mahabatlary petiklemegiň ýerine Google Chrome brauzerinde pişik...
Göçürip Al TunnelBear

TunnelBear

TunnelBear”, internet trafigini ugrukdyrmak we dünýäniň başga bir ýurdundan internete girýän ýaly...
Göçürip Al Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, üstünlikli internet brauzeri Opera döreden topar tarapyndan düşünje hökmünde işlenip...
Göçürip Al Vivaldi

Vivaldi

Wivaldi” örän peýdaly, ygtybarly, täze we çalt internet brauzeri bolup, uzak wagtlap internet...
Göçürip Al Chrome Canary

Chrome Canary

Google Chrome Canary, Google-yň Chrome dörediji wersiýasy üçin beren ady.  Android” operasiýa...
Göçürip Al HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere

HTTPS Her ýerde, internet howpsuzlygy barada alada etseňiz ulanyp boljak brauzer goşmaçasy hökmünde...
Göçürip Al Pomotodo

Pomotodo

Pomotodo, Google Chrome-da ulanyp boljak işleriň sanawy giňeltmesi hökmünde peýda boldy. Mugt we...
Göçürip Al Avant Browser

Avant Browser

Avant Browser”, ulanyjylara bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyna göz aýlamaga mümkinçilik...
Göçürip Al Ghost Browser

Ghost Browser

Ghost brauzeri, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak güýçli we işleýän internet brauzeri....
Göçürip Al Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser”, ulanyjy üçin amatly interfeýsiň kömegi bilen gysga wagtyň içinde janköýer...
Göçürip Al Microsoft Edge

Microsoft Edge

Edge, Microsoft-yň iň soňky web brauzeri. Windows 10 we Windows 11 operasiýa ulgamynyň bir bölegi...
Göçürip Al Internet Explorer 10

Internet Explorer 10

Windows 7 ulanyjylary üçin taýýarlanan Windows 8 operasiýa ulgamy bilen deslapky brauzer hökmünde...
Göçürip Al Polarity

Polarity

Polarity, tab esasly nawigasiýa hödürleýän we howpsuzlygyň öňdäki orunda durýan peýdaly web...
Göçürip Al FiberTweet

FiberTweet

Google Chrome we Safari brauzeri üçin döredilen FiberTweet, Twitter sahypasyndaky 140 simwol çägini...
Göçürip Al Waterfox

Waterfox

Waterfox” üçin Firefox 64 bit” diýip bileris. Bu açyk çeşme wersiýasynda, Firefox bilen bir wagtyň...
Göçürip Al Citrio

Citrio

Citrio” programmasy, kompýuterleriňizde ulanyp boljak alternatiw web brauzerleriniň arasynda bolup,...

Mostüklemeleriň köpüsi