Göçürip Al Orbit Downloader

Göçürip Al Orbit Downloader

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (5.20 MB)
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader
 • Göçürip Al Orbit Downloader

Göçürip Al Orbit Downloader,

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we dürli görnüşli faýllarda adaty ýagdaýdan has çalt göçürip almaga mümkinçilik berýän mugt faýl göçürip alyjydyr.

Göçürip Al Orbit Downloader

Faýllary internetden has çalt, has ygtybarly we yzygiderli göçürip almaga mümkinçilik berýän bu programma, bazardaky iň oňat hilli faýl göçürip alyjylardan biri bolmak üçin dalaşgärdir.

Orbit Downloader” -iň kömegi bilen tomaşa edýän wideolaryňyzy ýa-da Facebook”, Youtube”, MySpace” we beýleki köp sanly wideo paýlaşma, sosial ulgam ýa-da aýdym-saz sahypalarynda aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz we gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

Örän ýönekeý we ýönekeý ulanyjy interfeýsine eýe bolan bu programma ulanmak gaty aňsat we düşnükli. Şeýlelik bilen, ony ähli derejedäki kompýuter ulanyjylary aňsatlyk bilen ulanyp bilerler.

Programmanyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, faýl paýlaşýan saýtlaryň hemmesinde diýen ýaly sazlaşykly işlemegidir, göçürip almak isleýän faýllaryňyzy yzly-yzyna göçürip alar we bu prosesi ýerine ýetireniňizde garaşmaz. Faýl saklaýyş hyzmatlaryna tölegli abunaňyz bar bolsa-da, Orbit Downloader” -e agzalyk maglumatlaryňyzy kesgitlemek bilen faýl göçürip almalaryňyzy has çalt we has netijeli ýerine ýetirip bilersiňiz.

Göçürip almak isleýän faýllaryňyzy adaty ýagdaýdan has çalt böleklere bölüp göçürip almaga mümkinçilik berýän programma bilen bir wagtyň özünde näçe faýl göçürip alyp bilersiňiz. Hat-da taýmer aýratynlygy sebäpli ýüklemeleriň haçan başlamagyny isläp bilersiňiz.

Faýl göçürip almak dolandyryjysy hökmünde kemsiz ýerine ýetirýän Orbit Downloader”, programma üpjünçiligini täzeleme ussasynyň kömegi bilen köne programmalaryňyzy barlaýar we kompýuteriňizde täzelenmeli bir programma bar bolsa size duýduryş berýär.

Bu, brauzerdäki goşmaçalaryň kömegi bilen brauzeriňizde görýän wideolaryňyzy ýa-da göni diňleýän aýdym-sazlaryňyzy bir gezek basyp kompýuteriňize göçürip almaga mümkinçilik berýän programmanyň iň gowy aýratynlyklaryndan biridir.

Türk diliniň goldawy bilen mugt, mahabatsyz, ygtybarly, hil we ösen faýl göçürip alyjy gerekmi? Mundan beýläk gözlemegiň zerurlygy ýok, sebäbi size zerur bolan ähli aýratynlyklar Orbit Downloader-de elýeterlidir.

Orbitany göçürip almagyň aýratynlyklary:

 • Aýdym-saz, wideo we media akymlaryny göçürip alyň
 • Downloadüklemegiň ýokary tizligi
 • Ulanyjy üçin amatly interfeýs
 • Ulgamy ýadatman işlemek
 • Internet Explorer, Firefox, Maxthon we Opera goldawy
 • Rapidshare” göçürip almak goldawy
 • HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP we RTMP protokollary üçin goldaw
 • Sazlanylýan proksi serwer goldawy
 • Arakesmä duruzyň we dowam etdiriň
 • Umumy göçürip almak dolandyryşy

Orbit Downloader Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 5.20 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Innoshock
 • Iň soňky täzelenme: 28-11-2021
 • Göçürip Al: 3,047

Degişli programmalar

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we...
Göçürip Al jDownloader

jDownloader

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip...
Göçürip Al Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Downloader programmasy, Netflix göçürip almagyň çäkleri bilen baglanyşykly bolmazdan,...
Göçürip Al YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy...
Göçürip Al Orbit Downloader

Orbit Downloader

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we...
Göçürip Al FlashGet

FlashGet

FlashGet” dünýäde iň köp internet ulanyjysy bilen öňdebaryjy we gaty çalt göçürip alýan menejerdir....
Göçürip Al Free Download Manager

Free Download Manager

Mugt göçürip almak menejeri, kompýuter ulanyjylaryna internetden göçürilen faýllary has çalt we has...
Göçürip Al Free Music & Video Downloader

Free Music & Video Downloader

Mugt aýdym-saz we wideo ýükleýji wideo we aýdym-saz göçürip almak üçin ulanyp boljak programma....
Göçürip Al YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube” wideo görmek üçin iň halanýan saýtlaryň biri we başlanan tendensiýasy bilen ençeme ýyl...
Göçürip Al Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD” wideo paýlaşmagy we wideo paýlaşmak sahypalarynda (YouTube, Vimeo, Spike,...
Göçürip Al Ninja Download Manager

Ninja Download Manager

Ninja ýükleme menejeri, internetden faýllary, wideolary we aýdym-sazlary aňsatlyk bilen göçürip...
Göçürip Al VSO Downloader

VSO Downloader

VSO Downloader” mugt we üstünlikli programma bolup, Youtube” -da görýän wideolaryňyzy we şuňa...
Göçürip Al Wise Video Downloader

Wise Video Downloader

Wise Video Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -da isleýän wideolaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp...
Göçürip Al Instagram Downloader

Instagram Downloader

Instagram suratlaryny göçürip almak we Instagram wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al MP3jam

MP3jam

MP3jam halaýan aýdymçylaryňyzdan aýdym-saz albomlaryny we aýdymlaryny göçürip almak üçin döredilen...
Göçürip Al FeedTurtle

FeedTurtle

FeedTurtle” köp funksiýaly RSS okaýjysy bolup, ähli RSS iýmitleriňizi we yzarlaýan...
Göçürip Al ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader”, dürli wideo göçürip alýan saýtlardan wideo göçürip alyp bilýän...
Göçürip Al VidMasta

VidMasta

VidMasta” ulanyjylara halaýan filmleri ýa-da iň soňky teleýaýlym bölümleri barada habar bermäge...
Göçürip Al DDownloads

DDownloads

DDownloads, internetde tapyp boljak islendik peýdaly programma ýa-da programma aňsatlyk bilen girip...
Göçürip Al Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader” mugt we güýçli wideo ýükleýji bolup, meşhur wideo paýlaşma sahypalarynda...
Göçürip Al Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader” ulanyjylara Tumblr” suratlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt faýl...
Göçürip Al EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube wideo ýükleýjisi, meşhur wideo paýlaşma sahypasy Youtube-da ulanyjylara görýän we...
Göçürip Al MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader”, Youtube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp boljak ulanyjy üçin...
Göçürip Al YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” sazyny...
Göçürip Al Video Download Capture

Video Download Capture

Wideo göçürip almak, ösen wideo düşüriş tehnologiýasy sebäpli web sahypalarynda wideo akymlaryny...
Göçürip Al GetGo Download Manager

GetGo Download Manager

GetGo Download Manager bilen göçürip almak isleýän faýllaryňyzy päsgelçiliksiz we hiç hili...
Göçürip Al YTM Converter

YTM Converter

YTM öwrüji, ulanyjylara YouTube sazyny göçürip almaga kömek edýän YouTube MP3 Downloader”....
Göçürip Al SoundDownloader

SoundDownloader

SoundDownloader” peýdaly we ygtybarly Soundcloud” aýdym-saz göçürip alyjydyr. Göçürip almak isleýän...
Göçürip Al YouTube Picker

YouTube Picker

YouTube Picker”, ulanyjylaryň YouTube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp biljek we mugt göçürip...
Göçürip Al HiDownload Platinum

HiDownload Platinum

HiDownload” faýl ýüklemek dolandyryjysy bolup, internetden faýllary göçürip alyp we faýllary ýokary...

Mostüklemeleriň köpüsi