Göçürip Al PowerISO

Göçürip Al PowerISO

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows
 • Göçürip Al PowerISO
 • Göçürip Al PowerISO
 • Göçürip Al PowerISO
 • Göçürip Al PowerISO
 • Göçürip Al PowerISO

Göçürip Al PowerISO,

PowerISO, CD, DVD ýa-da Blu-Ray şekil faýllary barada aýdylanda ýüz tutup boljak iň üstünlikli wirtual disk döretmek gurallarynyň biridir.

Göçürip Al PowerISO

PowerISO, esasan, ISO, BIN, NRG, CDI, DAA we ş.m. nagyş faýllary bilen baglanyşykly ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredilen programma üpjünçiligi. PowerISO ulanyp, wirtual disk döretmezden iSO şekil faýllarynyň mazmunyny görüp bilersiňiz we bu mazmuny görkezýän bukjalaryňyza çykaryp bilersiňiz. Şeýle hem bu maksatnama bu iş üçin ulanyjylara uly amatlylygy hödürleýär. Sag kontekstde açylan Windows kontekst menýusynda gysga ýollary ýerleşdirýän Power ISO bilen, surat faýllaryna sag basyp mazmunyny eksport edip bilersiňiz.

CD-leri ýakmaga, DVD-ler ýakmaga, Blu-şöhleleri ýakmaga we ş.m., PowerISO şekil faýllaryňyzy ulanyp, aýdym-saz disklerini, maglumat disklerini we wideo diskleri döretmäge mümkinçilik berýär. PowerISO bilen, MP3, FLAC, APE, WMA ýaly kompýuteriňizde saklanýan ses faýllaryndan aýdym-saz CD döredip bilersiňiz. Munuň tersine, aýdym-saz CD-lerindäki aýdymlary görkezilen formatlarda kompýuteriňize ýazdyryp bilersiňiz.

PowerISO bilen iSO we BIN formatlarynda öz nagyş faýllaryňyzy hem döredip bilersiňiz. CD, DVD ýa-da Blu-Ray diskleriňizi bu iş üçin çeşme hökmünde, şeýle hem gaty diskiňizde saklanýan faýllary ulanyp bilersiňiz. PowerISO size ISO şekilleriniň mazmunyny redaktirlemäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

Surat faýllaryňyzy PowerISO bilen döredjek wirtual diskleriňize ýerleşdirip bilersiňiz we bu surat faýllaryny CD, DVD ýa-da Blu-Ray disklerine ýakmazdan adatça kompýuteriňizde ulanyp bilersiňiz.

Şeýle hem, PowerISO şekil faýllaryny dürli formatlara öwürmäge mümkinçilik berýär. Programma BIN şekillerini ISO-a öwrüp, beýleki surat faýllaryny ISO-a öwrüp biler.

Şeýle hem, PowerISO bilen bootable USB diskleri döredip bilersiňiz. Bu aýratynlygy ulanyp, Windows-y USB arkaly gurmak üçin ulanyp boljak USB diskleri döredip bilersiňiz. Şonuň ýaly-da, bootable CD we DVD diskleri döredip bilersiňiz.

Bellik: Programma goşmaça programma üpjünçiligi teklipleri bilen gelýär. Programmany işletmek üçin bu goşmaça programma üpjünçiligini gurmak hökman däl.

PowerISO Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: PowerISO Computing
 • Iň soňky täzelenme: 09-07-2021
 • Göçürip Al: 8,026

Degişli programmalar

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN,...
Göçürip Al UltraISO

UltraISO

......
Göçürip Al PowerISO

PowerISO

PowerISO, CD, DVD ýa-da Blu-Ray şekil faýllary barada aýdylanda ýüz tutup boljak iň üstünlikli...
Göçürip Al AnyBurn

AnyBurn

AnyBurn”, CD, DVD we Blu-ray diskleriňizdäki maglumatlary ýakmak üçin ulanyp boljak kiçijik we...
Göçürip Al Express Burn

Express Burn

Express Burn” CD / DVD / Blu-ray ýakmak programmasy bolup, CD / DVD ýakmak kategoriýasyndaky köp...
Göçürip Al BurnAware Free

BurnAware Free

BurnAware, aýdym-sazyňyzy, filmleriňizi, oýunlaryňyzy, resminamalaryňyzy we faýllaryňyzy...
Göçürip Al CDBurnerXP

CDBurnerXP

CDBurnerXP ulanyjylara CD-leri ýakmaga, DVD-leri ýakmaga, Blu-şöhleleri ýakmaga, aýdym-saz...
Göçürip Al EZ CD Audio Converter

EZ CD Audio Converter

EZ CD Audio öwrüji, aýdym-saz CDleriňizi tygşytlap, ses faýllaryňyzy öwrüp we meta-maglumatlaryny...
Göçürip Al DVD Flick

DVD Flick

Wideo faýllaryňyzy kompýuteriňizdäki dürli formatlarda DVD formatyna öwürmek isleseňiz, bu...
Göçürip Al Passkey Lite

Passkey Lite

Passkey Lite” -iň kömegi bilen DVD we Blu-ray diskleriňiziň parol goragyny aňsatlyk bilen aýyryp we...
Göçürip Al Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free” çylşyrymly CD / DVD ýakmak programmalaryndan bizar bolan we ýönekeý...
Göçürip Al AutoRip

AutoRip

AutoRip” DVD filmleriňizi dürli formatlara öwürmäge, kompýuteriňizde ýatda saklamaga we dürli...
Göçürip Al Easy Disc Burner

Easy Disc Burner

Easy Disc Burner”, ulanyjylaryň kompýuterindäki faýllary we bukjalary CD, DVD we Blu-ray disklerine...
Göçürip Al WinBin2Iso

WinBin2Iso

WinBin2Iso, BIN faýllaryňyzy ISO faýllaryna öwürmek üçin döredilen aňsat Windows programma...
Göçürip Al 7Burn

7Burn

7Burn mugt CD / DVD-Blu-ray ýakmak programmasy bolup, ulanyjylara CD / DVD we Blu-Ray disklerinde...
Göçürip Al Acronis True Image

Acronis True Image

Acronis True Image Home 2022” bilen ähli programmalary we programmalary, esasanam kompýuterde...
Göçürip Al Free Burn MP3-CD

Free Burn MP3-CD

Halaýan MP3 ýa-da WMA formatdaky aýdym-saz faýllaryňyzy ses CD-sine geçirmek we awtoulagyňyzda...
Göçürip Al Any Audio Grabber

Any Audio Grabber

Islendik Audio Grabber”, kompýuter ulanyjylary üçin aýdym-saz CD / DVD-lerini dürli disklerde gaty...
Göçürip Al WinIso

WinIso

CD / DVD üçin ulgam faýllaryňyzyň bukjalaryny we şekil faýllaryny döretmek üçin aňsat gural...
Göçürip Al Ashampoo Burning Studio

Ashampoo Burning Studio

Ashampoo” ösýän internet dünýäsiniň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, CD / DVD / BD ýakmak guraly...
Göçürip Al DAEMON Tools USB

DAEMON Tools USB

DAEMON Tools USB ulanyjy üçin amatly programma bolup, kompýuteriňize birikdirilen enjamlary tordaky...
Göçürip Al AutoRun Typhoon

AutoRun Typhoon

Taslamalaryňyzy iň oňat görnüşde tanatmak üçin CD / DVD-lere menýu opsiýalaryny goşmaga mümkinçilik...
Göçürip Al Express Rip

Express Rip

Express Rip” aýdym-saz CD-lerindäki sazlary dürli ses formatlarynda kompýuteriňize ýazdyrmaga...
Göçürip Al HandBrake

HandBrake

HandBrake” Windows ulanyjylary üçin aýrylmaz programma. DVD we Blu-Ray öwrülişini we ýazgy...
Göçürip Al DAEMON Tools Pro

DAEMON Tools Pro

Wirtual diski döretmek we dolandyryş programma üpjünçiligi barada aýdylanda kellä gelen ilkinji...
Göçürip Al StarBurn

StarBurn

StarBurn” täze CD, DVD, Blu-ray ýa-da HD-DVD ýakmak üçin ulanyp boljak mugt we üstünlikli programma...
Göçürip Al Parkdale

Parkdale

Parkdale, gaty diskiňiziň, CD / DVD diskiňiziň ýa-da kompýuteriňize tor birikmesiniň okalmagyny we...
Göçürip Al Virtual CD

Virtual CD

Wirtual CD programmasyny ulanyp, CD ýa-da DVD-ni kompýuteriňize ätiýaçlandyryp bilersiňiz....
Göçürip Al ISO Workshop

ISO Workshop

ISO ussahanasy ISO şekil faýllaryny aňsatlyk bilen döretmäge we CD / DVD / BD disklerine ýakmaga...
Göçürip Al Magic DVD Copier

Magic DVD Copier

Magic DVD Copier, DVD filmleriňizi dürli çeşmelere göçürmek üçin ulanyp boljak amatly DVD göçürme...

Mostüklemeleriň köpüsi