Göçürip Al UC Browser

Göçürip Al UC Browser

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (1.20 MB)
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser
 • Göçürip Al UC Browser

Göçürip Al UC Browser,

Jübi enjamlary üçin iň meşhur brauzerleriň biri bolan UC brauzeri ozal Windows 8 programmasy hökmünde kompýuterlere baryp ýetipdi, ýöne bu gezek hakyky iş stoly goýberen topar kompýuter ulanyjylaryna Windows 7-de erkin işleýän brauzeri hödürleýär.

Göçürip Al UC Browser

Jübi wersiýasyna laýyk gelýän tejribe bermäge ynamly brauzer; Android”, iOS” we Windows Phone” ulanyjylarynyň telefonlarynda ýa-da planşetlerinde bar bolan bellikleri göni iş stoly brauzerine geçirmegi başarýar. Jübi wersiýalarynda bolşy ýaly mugt hödürlenýän UC brauzeri, köp ýyl bäri ösýän we bazaryň ägirtleri bolan bäsdeşlerine ýuwaşlyk bilen ýakynlaşýan brauzerdir.

UC brauzeri bilen häzirki zaman brauzeriniň gözlenýän aýratynlyklaryny tapyp bolýar. Incognito penjiresi, plugin goldawy we bellikler dolandyryjysy ýaly ähli funksiýalary öz içine alýan brauzer, ykjam platformadaky tejribesini hem iş stoluna getirdi. Bu ugurda iň täsir galdyryjy dolandyryş warianty, sag düwmä basmak bilen hereketleri çekmek üçin buýruklar belläp bilersiňiz.

Örän ajaýyp we düşnükli interfeýsi bolan UC brauzeriniň Chrome, Firefox we Opera ýaly brauzerlerden sapak alýandygyny görmek bolýar. Leftokarky çep tarapda meşhur Firefox düwmesine meňzeş nyşan ýerleşdirýän brauzer, şu ýere bassaňyz, Opera-dan öwrenişen görnüşleriň menýusyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, goýmalaryň dizaýny düýpgöter tapawutly bolsa-da, Google Chrome” -yň ylhamyny wizual görnüşde alyp bolýar.

Rightokarky sag burçdaky kir ýuwmak nyşanyna bassaňyz, täze goýmada teklip edilýän mowzuk sanawy peýda bolar. Agehli ýaş toparlaryny özüne çekjek reňkler we dizaýnlar bilen berlen taýýar temalaryň hiliniň, görnüşleri az bolsa-da, gaty gowydygyny jedel etmek kyn däl. Ony guranyňyzdan soň, beýleki brauzerleriň belliklerini sekuntda import edip bilersiňiz, şonuň üçin Adobe Flash ýaly plaginler bilen gyzyklanmaly dälsiňiz. UC brauzerini ulananyňyzdan soň Facebook we YouTube wideolaryny görüp bilersiňiz.

Arakesme faýl dolandyryjysynyň kömegi bilen, kesilen ýüklemeleri soňundan dowam etdirip bilersiňiz, birikmäniň kesilen ýerinden amalyňyzy dowam etdirip bilersiňiz. Has suwuk serfing tejribesi üçin, isleseňiz, ýygy-ýygydan girýän sahypalaryňyz öňünden ýüklemek prosesi bilen gelýär we basan pursatyňyzdan islän sahypaňyza baryp bilersiňiz.

Bulut sinhronizasiýa opsiýasyny başga bir programma zerurlygy bolmazdan dolandyryp bilýän UC brauzeri, ykjam enjamyňyzda yzarlaýan baglanyşyk salgylaryňyzy bellik hökmünde iş stoluňyza geçirmegi aňsatlaşdyrýar. Munuň üçin etmeli zadyňyz, bellikler paneliniň iň sag tarapyndaky nyşanjyga basmakdyr.

Köne brauzerleriňizden ýadasaňyz we täze alternatiw brauzer gözleýän bolsaňyz, UC brauzeri bilesigelijiligiňizi kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

UC Browser Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 1.20 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: UCWeb Inc
 • Iň soňky täzelenme: 03-07-2021
 • Göçürip Al: 47,330

Degişli programmalar

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň,...
Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan...
Göçürip Al UC Browser

UC Browser

Jübi enjamlary üçin iň meşhur brauzerleriň biri bolan UC brauzeri ozal Windows 8 programmasy...
Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt...
Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen...
Göçürip Al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN 1.1.1.1 Windows kompýuterleri üçin mugt VPN programmasy. Cloudflare” tarapyndan işlenip...
Göçürip Al KMSpico

KMSpico

KMSpico-ny göçürip alyň, mugt Windows işjeňleşdirme, Office işjeňleşdirme programmasy. Näme üçin...
Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we...
Göçürip Al Drawboard PDF

Drawboard PDF

Drawboard PDF mugt PDF okaýjy, Windows 10 kompýuter ulanyjylary üçin PDF redaktirleme programmasy....
Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete...
Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp...
Göçürip Al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” programmasy bilen HDD ýa-da SSD-iň okalýan we ýazylýan tizligini kompýuteriňizde...
Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy...
Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly...
Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak...
Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we...
Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize...
Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny...
Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt...
Göçürip Al Betternet

Betternet

Betternet VPN” programmasy, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylaryna iň aňsat...
Göçürip Al Winamp

Winamp

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili...
Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak...
Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy” -ni göçürip alyň we PUBG Mobile”, Brawl Stars” we beýleki meşhur Android”...
Göçürip Al WinRAR

WinRAR

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň...
Göçürip Al Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro” wideo önümçiligini tertipleşdirmek üçin döredilen wagt çyzgysy düşünjesi bilen...
Göçürip Al IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC...
Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp...

Mostüklemeleriň köpüsi