Göçürip Al VLC Media Player

Göçürip Al VLC Media Player

Platforma: Windows Wersiýa: 3.0.16 Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (42.70 MB)
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player
 • Göçürip Al VLC Media Player

Göçürip Al VLC Media Player,

Kompýuter ulanyjylarynyň arasynda köplenç VLC diýlip atlandyrylýan VLC Media pleýer, kompýuteriňizde her hili media faýllaryny hiç hili kynçylyksyz oýnamak üçin döredilen mugt media pleýerdir.

VLC pleýerini göçürip alyň - Mugt media pleýer

Wideo we ses faýllary üçin ähli faýl giňeltmelerini goldaýan VLC, diňe bu aýratynlyk bilen hem köp kompýuter ulanyjylarynyň media pleýer islegleriniň arasynda birinji ýerde durýar.

Arassa gurnama bolmagy, VLC Player gurnama wagtynda-da size dürli wariantlary hödürleýär. Gurmak wagtynda VLC bilen oýnamak isleýän ähli faýl giňeltmeleriňizi saýlap bilersiňiz, şeýlelik bilen, VLC-de görkezilen faýl giňeltmesi bilen media media faýllaryny deslapky media pleýer hökmünde oýnap bilersiňiz.

Levelshli derejeli kompýuter ulanyjylary tarapyndan aňsatlyk bilen ulanyp boljak ýönekeý we düşnükli ulanyjy interfeýsine eýe bolan VLC Player, bütinleý media faýllaryny oýnamaga gönükdirilendir. Maksatnamasy media faýllaryny rahat we çalt oýnamak maksady bolan kompýuter ulanyjylary üçin ýokary derejede ösen we täsirli çözgüt hödürleýän bu maksatnama bazardaky bäsdeşleriniň köpüsinden üstün çykmagy başardy.

Mundan başga-da, programma üpjünçiligi üçin döredilen dürli interfeýs opsiýalaryna, VLC Media Player” ulanyjy interfeýsi bilen içgysgynç bolan ulanyjylara mowzuk goldawyny hödürleýän programma üpjünçiliginiň sahypasynda aňsatlyk bilen girip bilersiňiz we halaýan mowzuklaryňyzy göçürip alyp bilersiňiz. olary kompýuteriňizde.

Ulanyjylara mowzuk goldawyndan başga-da köp dürli özleşdirme opsiýalaryny we ösen sazlamalary hödürleýän VLC Media pleýer, mümkin boldugyça ýönekeý media pleýerden garaşyşyňyzdan has köp zady hödürlemäge synanyşýar.

Şol pursatda oýnaýan wideo ýa-da ses faýllary barada size dürli maglumatlary hödürleýän programmanyň kömegi bilen, isleseňiz ses ýa-da wideo ýazga almak mümkinçiligiňizem bar. Programmanyň kömegi bilen onlaýn dürli çeşmelerde ýaýlyma berilýän ses ýa-da wideo akymlaryny yzarlap bilersiňiz, tomaşa edýän ýa-da diňleýän mazmunyňyzy kompýuteriňize ýazdyryp bilersiňiz, isleseňiz täzeden diňläp ýa-da diňläp bilersiňiz.

Görýän wideolaryňyzyň ýa-da diňleýän aýdym-sazlaryňyzyň hilini ýokarlandyrmak üçin ulanyp boljak dürli effektler we sazlamalar, VLC Media Player-de size berlen nygmatlaryň arasynda. Dürli gurşawda özüňizi duýmaga mümkinçilik berýän 12 kanally ekwalaýzer we ajaýyp ses sazlamalary we effektleri hem VLC-de garaşýar.

Bulardan başga-da, VLC kesmek, reňklemek, akvarel goşmak, wideolara öňdebaryjy süzgüç opsiýalaryny ulanmak, ses we wideo we ösen subtitr goldawy arasynda sinhronlamak ýaly wariantlary hödürleýär.

VLC Media Player-iň bar bolan bu ösen aýratynlyklaryny göz öňünde tutsak, şübhesiz bazardaky iň oňat we ösen media pleýeridir. Düzülip bilinýän ulanyjy interfeýsi, ulanyp boljak ajaýyp funksiýalar, ulanmak aňsat, ösen ses we wideo formaty goldawy we başga-da köp zat size VLC Media pleýerde garaşýar.

PROS

Düzülip bilinýän interfeýs çözgütlerini hödürlemek.

Açyk çeşme hökmünde ösüşini dowam etdirmek.

Plugin goldawy.

Sazlamalar menýusyny ýönekeý we ösen görnüşlere bölmek.

Audiohli ses we wideo formatlaryny okamak ukyby.

VLC Media Player Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 42.70 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 3.0.16
 • Öndüriji: VideoLan Team
 • Iň soňky täzelenme: 19-01-2022
 • Göçürip Al: 8,893

Degişli programmalar

Göçürip Al KMSpico

KMSpico

KMSpico-ny göçürip alyň, mugt Windows işjeňleşdirme, Office işjeňleşdirme programmasy. Näme üçin...
Göçürip Al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” programmasy bilen HDD ýa-da SSD-iň okalýan we ýazylýan tizligini kompýuteriňizde...
Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy” -ni göçürip alyň we PUBG Mobile”, Brawl Stars” we beýleki meşhur Android”...
Göçürip Al WinRAR

WinRAR

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň...
Göçürip Al IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC...
Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
Göçürip Al 7-Zip

7-Zip

7-Zip mugt we güýçli programma üpjünçiligi bolup, kompýuter ulanyjylary gaty disklerdäki faýllary...
Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň...
Göçürip Al VLC Media Player

VLC Media Player

Kompýuter ulanyjylarynyň arasynda köplenç VLC diýlip atlandyrylýan VLC Media pleýer,...
Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat,...
Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt...
Göçürip Al Recuva

Recuva

Recuva kompýuteriňizde öçürildi Faýl halas ulanyjylaryň iň uly yardımcıları arasynda mugt faýl...
Göçürip Al Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C ++ Visual Studio 2015, 2017 we 2019 üçin paýlanylýan paket, programma dilini...
Göçürip Al Unlocker

Unlocker

Unlocker bilen pozup bolmaýan faýllary we bukjalary ýok etmek gaty aňsat! Windows kompýuteriňizdäki...
Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen...
Göçürip Al IObit Unlocker

IObit Unlocker

IObit Unlocker, pozjak bolýan, ýöne pozulmazlygy talap edýän faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy pozmaga...
Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise...
Göçürip Al EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition” ulanyjylara öçürilen faýllary dikeltmäge kömek edýän faýl...
Göçürip Al Screen Color Picker

Screen Color Picker

Ekranyň reňkini saýlaýjy, örän peýdaly we täsirli reňk koduny almak programmasy bolup, iş...
Göçürip Al Microsoft Visual C++ 2005

Microsoft Visual C++ 2005

Microsoft Visual C ++ 2005, Microsoft-yň Microsoft Visual C ++ programma dili bilen işlenip düzülen...
Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly...
Göçürip Al DirectX

DirectX

DirectX, ilkinji nobatda programma üpjünçiligine wideo we ses enjamyňyz bilen gönüden-göni işlemäge...
Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik...
Göçürip Al Bandizip

Bandizip

Bandizip, bazarda meşhur Winrar, Winzip we 7zip faýl gysyş programmalaryna alternatiwa hökmünde...
Göçürip Al Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulýatory, kompýuteriňizde Wii U oýunlaryny işletmek isleseňiz ulanyp boljak...
Göçürip Al EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free” HDD-leri, SSD-leri, USB diskleri, ýat kartalaryny we beýleki aýrylýan...
Göçürip Al Hidden Disk

Hidden Disk

Gizlin disk, faýllary we bukjalary gizlemek üçin Windows PC ulanyjysy hökmünde ulanyp boljak...
Göçürip Al EASEUS Deleted File Recovery

EASEUS Deleted File Recovery

Käwagt işiňiz, maşgalaňyz ýa-da siz üçin möhüm bolan faýllary ünsden düşürip bilersiňiz. Windows-yň...

Mostüklemeleriň köpüsi