Göçürip Al YouTube Music Downloader

Göçürip Al YouTube Music Downloader

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (43.00 MB)
 • Göçürip Al YouTube Music Downloader
 • Göçürip Al YouTube Music Downloader
 • Göçürip Al YouTube Music Downloader

Göçürip Al YouTube Music Downloader,

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy programmalaryň biridir. Youtube-da halaýan wideolaryňyzyň sazyny kompýuteriňize göçürip almak üçin ulanyp boljak Youtube” aýdym-saz göçürip alyş programmasy hökmünde hyzmat edýär. YouTube wideolaryny MP3, MP4 we beýleki formatlarda kompýuteriňize mugt göçürip almak üçin bir programma gözleýän bolsaňyz, YouTube Music Downloader-i maslahat berýäris.

YouTube aýdym-saz ýükleýjisi

Youtube” -dan aýdym-saz göçürip almaga mümkinçilik berýän Youtube Music Downloader” bilen, Youtube” -dan mp3, aýdym-saz we wideo göçürip alyp bilersiňiz. Youtube mp3 öwrülişigini hem goldaýan bu programma gaty peýdaly.

Aýdym-saz göçürip alyjy, hakykatdanam diňe bir kompýuteriňiz üçin däl, eýsem Youtube arkaly smartfonlar, PSP we iPod üçin hem ygtybarly we çalt göçürip almaga mümkinçilik berýän iň oňat mysallaryň biridir.

Şol bir wagtyň özünde, gaty ýönekeý we ajaýyp interfeýsi bolan Youtube Music Downloader” -iň ýeke-täk erbet tarapy, bazarda erkin bäsdeşleri bar bolsa-da, ulanyjylara programmanyň synag wersiýasy hökmünde hödürlenmegi. Synag wersiýasy hökmünde mugt ulanyp boljak Youtube Music Downloader” -i halaýan bolsaňyz, ony satyn alyp dowam etdirip bilersiňiz.

YouTube” sazyny nädip göçürip almaly?

 • YouTube Music Downloader” -i göçürip alyň: YouTube Music Downloader” -i kompýuteriňize göçürip alyň.
 • YouTube” -da halaýan sazyňyzy saýlaň: Çep tarapda kategoriýa sanawyny görersiňiz. Halaýan aýdym-saz kategoriýany saýlaň we üstüne basyň ýa-da aşaky çep burçdaky Gözleg setirinde halaýan sazyňyzy gözläň. Aýdym-saz brauzeriniň açykdygyny görersiňiz. Açmak üçin aýdym-saz baglanyşygyna ýa-da surata basyň. Aýdym-saz brauzeriniň penjiresiniň ýokarsynda Indi bu sazy indi göçürip al” düwmesi peýda bolar; Sazy göçürip almak üçin şu düwmä basyň.
 • Sazy öwürmek üçin faýl formatyny saýlaň: Wideo göçürip alanyňyzdan soň, faýl çykarmak formatlaryny saýlap bilersiňiz:
 • HD / HQ MP4 (Digitalokary sanly / ýokary hilli MP4 formaty)
 • MP3 (Aýdym-saz formaty)
 • AVI (Microsoft Windows Media Faýl görnüşi)
 • WMV (Zune / PocketPC Faýl görnüşi)
 • MOV (QuickTime Faýl görnüşi)
 • MP4 (iPod / PSP / MP4 Pleýer faýl görnüşi)
 • 3GP (Jübi telefonynyň wideo faýly görnüşi)
 • Downloadüklemek we öwürmek: Göçürip almak düwmesine basyň we oturyň. Göçürip alanyňyzdan soň, Ding sesi çalynar we öwrülen faýlyň nirededigini görmek üçin täze penjire açylar.

YouTube MP3-i nädip göçürip almaly?

 • YouTube” göçürip alyjyny işe giriziň we wideonyň YouTube” sahypasyny açyň: YouTube Music Downloader” -iň işleýändigine göz ýetiriň. Göçürip almak isleýän wideoňyzyň YouTube sahypasyna giriň.
 • Wideo baglanyşygyny göçüriň: theokarky böleginde wideo ýüklemek üçin zerur YouTube Video URL baglanyşygyny taparsyňyz. Ctrl + C salgylanmasyny ulanyp, wideo URL-ni göçüriň.
 • Göçürip al: Programmadaky Göçürip almak düwmesine basyň. Göçürilen penjirede göçüren URL-ňizi degişli bölüme goýuň.
 • Talap boýunça faýl formatyny üýtgediň: Käbir ulanyjylar ses we wideo faýlyny göçürip almak isleýärler, käbirleri diňe ses göçürip almak isleýärler. Bularyň ikisi hem YouTube MP3 Downloader bilen mümkindir. Format sanawyny URL bölüminiň aşagynda görüp bilersiňiz. MP4, MP3, AVI, WMV, MOV, 3GP we başga-da köp formatda göçürip alyp bilersiňiz.
 • : Üklemek: Göçürip alýan ýeriňizi kesgitläniňizden soň, Göçürip almak düwmesine basyň. Göçürip almagyň ululygyna we geçirijilik giňligine baglylykda göçürip almak birnäçe sekuntdan birnäçe minuda çenli tamamlanar. Göçürip almak kesilen bolsa, alada etme! Göçürijiniň awtomatik rezýume aýratynlygy bar.

YouTube Music Downloader Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 43.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: YoutubeMusicSoft
 • Iň soňky täzelenme: 04-12-2021
 • Göçürip Al: 3,165

Degişli programmalar

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we...
Göçürip Al jDownloader

jDownloader

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip...
Göçürip Al Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Downloader programmasy, Netflix göçürip almagyň çäkleri bilen baglanyşykly bolmazdan,...
Göçürip Al YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy...
Göçürip Al Orbit Downloader

Orbit Downloader

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we...
Göçürip Al FlashGet

FlashGet

FlashGet” dünýäde iň köp internet ulanyjysy bilen öňdebaryjy we gaty çalt göçürip alýan menejerdir....
Göçürip Al Free Download Manager

Free Download Manager

Mugt göçürip almak menejeri, kompýuter ulanyjylaryna internetden göçürilen faýllary has çalt we has...
Göçürip Al Free Music & Video Downloader

Free Music & Video Downloader

Mugt aýdym-saz we wideo ýükleýji wideo we aýdym-saz göçürip almak üçin ulanyp boljak programma....
Göçürip Al YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube” wideo görmek üçin iň halanýan saýtlaryň biri we başlanan tendensiýasy bilen ençeme ýyl...
Göçürip Al Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD” wideo paýlaşmagy we wideo paýlaşmak sahypalarynda (YouTube, Vimeo, Spike,...
Göçürip Al Ninja Download Manager

Ninja Download Manager

Ninja ýükleme menejeri, internetden faýllary, wideolary we aýdym-sazlary aňsatlyk bilen göçürip...
Göçürip Al VSO Downloader

VSO Downloader

VSO Downloader” mugt we üstünlikli programma bolup, Youtube” -da görýän wideolaryňyzy we şuňa...
Göçürip Al Wise Video Downloader

Wise Video Downloader

Wise Video Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -da isleýän wideolaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp...
Göçürip Al Instagram Downloader

Instagram Downloader

Instagram suratlaryny göçürip almak we Instagram wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al MP3jam

MP3jam

MP3jam halaýan aýdymçylaryňyzdan aýdym-saz albomlaryny we aýdymlaryny göçürip almak üçin döredilen...
Göçürip Al FeedTurtle

FeedTurtle

FeedTurtle” köp funksiýaly RSS okaýjysy bolup, ähli RSS iýmitleriňizi we yzarlaýan...
Göçürip Al ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader”, dürli wideo göçürip alýan saýtlardan wideo göçürip alyp bilýän...
Göçürip Al VidMasta

VidMasta

VidMasta” ulanyjylara halaýan filmleri ýa-da iň soňky teleýaýlym bölümleri barada habar bermäge...
Göçürip Al DDownloads

DDownloads

DDownloads, internetde tapyp boljak islendik peýdaly programma ýa-da programma aňsatlyk bilen girip...
Göçürip Al Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader” mugt we güýçli wideo ýükleýji bolup, meşhur wideo paýlaşma sahypalarynda...
Göçürip Al Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader” ulanyjylara Tumblr” suratlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt faýl...
Göçürip Al EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube wideo ýükleýjisi, meşhur wideo paýlaşma sahypasy Youtube-da ulanyjylara görýän we...
Göçürip Al MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader”, Youtube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp boljak ulanyjy üçin...
Göçürip Al YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” sazyny...
Göçürip Al Video Download Capture

Video Download Capture

Wideo göçürip almak, ösen wideo düşüriş tehnologiýasy sebäpli web sahypalarynda wideo akymlaryny...
Göçürip Al GetGo Download Manager

GetGo Download Manager

GetGo Download Manager bilen göçürip almak isleýän faýllaryňyzy päsgelçiliksiz we hiç hili...
Göçürip Al YTM Converter

YTM Converter

YTM öwrüji, ulanyjylara YouTube sazyny göçürip almaga kömek edýän YouTube MP3 Downloader”....
Göçürip Al SoundDownloader

SoundDownloader

SoundDownloader” peýdaly we ygtybarly Soundcloud” aýdym-saz göçürip alyjydyr. Göçürip almak isleýän...
Göçürip Al YouTube Picker

YouTube Picker

YouTube Picker”, ulanyjylaryň YouTube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp biljek we mugt göçürip...
Göçürip Al HiDownload Platinum

HiDownload Platinum

HiDownload” faýl ýüklemek dolandyryjysy bolup, internetden faýllary göçürip alyp we faýllary ýokary...

Mostüklemeleriň köpüsi