Göçürip Al Bandicam

Göçürip Al Bandicam

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (22.30 MB)
 • Göçürip Al Bandicam
 • Göçürip Al Bandicam
 • Göçürip Al Bandicam
 • Göçürip Al Bandicam
 • Göçürip Al Bandicam
 • Göçürip Al Bandicam

Göçürip Al Bandicam,

Bandicam-y göçürip al

Bandicam, Windows üçin mugt ekran ýazgysy. Has takygy, kompýuteriňizdäki islendik zady ýokary hilli wideo hökmünde alyp bilýän kiçijik ekran ýazgy programmasy. Kompýuteriň ekranynda belli bir meýdany ýazyp bilersiňiz ýa-da DirectX / OpenGL / Vuhan grafika tehnologiýalaryny ulanyp oýun ýazyp bilersiňiz. Bandicam-yň ýokary gysyş gatnaşygy bar we wideo hilini pida etmezden beýleki ýazgy programmalaryndan has ýokary öndürijilik hödürleýär.

Bandicam, kompýuter ulanyjylaryna oýun wideolaryny ýazga almaga we ekran wideolaryny ýazga almaga, şeýle hem skrinshot almak ýaly goşmaça peýdaly aýratynlyklara eýe bolan ekran ýazgy programmasydyr.

Iş stolunda ýerine ýetirýän islendik işiňizi wideo görnüşinde ýazga almaga mümkinçilik berýän programma bilen, ekranyň haýsy bölegini ýazga almak isleýändigiňizi aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz. Size hödürleýän içki giňişligiň aýdyň penjiresiniň kömegi bilen ýazga aljak bölümiňizi çalt kesgitläp bilersiňiz.

Bandicam” -y beýleki ekran ýazgy programmalaryndan tapawutlandyrýan iň uly aýratynlyk, şübhesiz, oýun wideo ýazgylary üçin ulanyjylara hödürleýän öňdebaryjy wariantlarydyr. OpenGL we DirectX-ni goldaýan programma üpjünçiligi bilen, oýnaýan ähli oýunlaryňyzyň wideolaryny aňsatlyk bilen ýazga alyp bilersiňiz we ýazgy wagtynda oýunlaryň FPS bahalaryny derrew görüp bilersiňiz.

Recordazga almak isleýän wideolaryňyz üçin dürli görnüşleri hödürleýän Bandicam bilen, FPS, wideo hilini, ses ýygylygyny, bitrate, wideo formatyny we başga-da köp zady kesgitläp bilersiňiz. Isleseňiz, wagt ýa-da faýl ölçegi ýaly wideolar üçin çäkleri hem belläp bilersiňiz.

Ekranda wideo ýazga almakdan başga-da, programmanyň kömegi bilen skrinshot almaga mümkinçilik bar. BPM, PNG we JPG formatlarynda ekran suratlaryny düşürmäge mümkinçilik berýän Bandicam, diňe bu aýratynlyk sebäpli köp kompýuter ulanyjylary tarapyndan makullanýar.

Türk diliniň goldawy sebäpli bäsdeşlerinden bir ädim öňde durýan Bandicam-da klawiatura gysga ýollaryny aňsatlyk bilen redaktirläp bilersiňiz we klawiaturada diňe bir düwmä basyp ekrany ýa-da wideo ýazgy prosesini çalt başlap bilersiňiz.

Bandicam tölegli programma üpjünçiligi bolsa-da, Bandicam-yň mugt wersiýasy bilen, ulanyjylara 10 minutlyk oýun ýa-da ekran wideo ýazga almak mümkinçiligi hödürlenýär, ýöne ýazga alýan wideolaryňyza Bandicam-yň suw belliginiň goşulandygyny bilmek peýdalydyr.

Sözümiň ahyrynda, ekran wideolaryny ýa-da oýun wideolaryny ýazdyrmak üçin ösen aýratynlyklary bolan programma üpjünçiligi gerek bolsa, hökman Bandicam-ny synap görüň.

Bandicam nädip ulanmaly?

Bandicam üç görnüşi hödürleýär: ekran ýazgysy, oýun ýazgysy we enjam ýazgysy. Şeýlelik bilen bu programma bilen kompýuteriň ekranyndaky ähli zady wideo faýllary (AVI, MP4) ýa-da surat faýllary hökmünde saklap bilersiňiz. Oýunlary 4K UHD hilinde ýazyp bilersiňiz. Bandicam, 480 FPS wideo düşürmäge mümkinçilik berýär. Programma Xbox, PlayStation, smartfon, IPTV we ş.m. üçin hem elýeterlidir. Şeýle hem enjamdan ýazga almaga mümkinçilik berýär.

Bandicam bilen ekran wideosyny almak / almak gaty aňsat. Çep ýokarky burçdaky ekran nyşanyna basyň we ýazgy tertibini saýlaň (bölekleýin ekran, doly ekran ýa-da kursor meýdançasy). Ekrany gyzyl REC düwmesine basyp ýazyp bilersiňiz. F12 ekran ýazgysyny başlamak / duruzmak üçin açar, skrinshot almak üçin F11. Mugt wersiýada 10 minut ýazyp bilersiňiz we ekranyň bir burçuna suw belligi dakylýar.

Bandicam bilen oýunlary ýazga almak we ýazdyrmak hem gaty ýönekeý. Leftazga başlamak üçin çep ýokarky burçdan gamepad nyşanyna basyň we gyzyl REC düwmesine basyň. 480FPS çenli ýazgyny goldaýar. Recordazgy düwmesiniň gapdalynda näçe wagt ýazga alýandygyňyz, wideo ýazgysynyň kompýuteriňizde näçe ýer tutjakdygy ýaly maglumatlary görüp bilersiňiz.

Bandicam” bilen daşarky wideo enjamlaryndan ekranlary ýazga almak mümkinçiligiňiz bar. Xbox, PlayStation oýun konsoly, smartfon, IPTV we ş.m. Ekranyň ýazgylaryny enjamlaryňyzdan alyp bilersiňiz. Munuň üçin programmanyň ýokarky çep burçundaky HDMI nyşanyna basyň we enjamy saýlaň (üç wariant peýda bolýar: HDMI, web kamera we konsol). Adaty REC düwmesine basyp ýazga başlaň.

Bandicam ekrany ýazgysyny, oýun ýazgysyny we enjam ýazgy re modeimini aşakdaky wideolarda nädip ulanyp boljakdygyny görüp bilersiňiz:

Bandicam Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 22.30 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Bandisoft
 • Iň soňky täzelenme: 09-08-2021
 • Göçürip Al: 8,372

Degişli programmalar

Göçürip Al Winamp

Winamp

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili...
Göçürip Al Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro” wideo önümçiligini tertipleşdirmek üçin döredilen wagt çyzgysy düşünjesi bilen...
Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN,...
Göçürip Al Krisp

Krisp

Krisp, Windows PC ulanyjylarynyň mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän sesini ýatyrýan programma....
Göçürip Al Fraps

Fraps

Fraps, ulanyjylara oýun oýnaýan wideolary ýazga almaga, ekran suratlaryny almaga we kompýuterlerini...
Göçürip Al Bandicam

Bandicam

Bandicam-y göçürip al Bandicam, Windows üçin mugt ekran ýazgysy. Has takygy, kompýuteriňizdäki...
Göçürip Al UltraISO

UltraISO

......
Göçürip Al Shazam

Shazam

Her gün 15 million işjeň ulanyjy bilen Shazam” täze aýdym-saz tapmagyň iň çalt we aňsat usulydyr....
Göçürip Al PowerISO

PowerISO

PowerISO, CD, DVD ýa-da Blu-Ray şekil faýllary barada aýdylanda ýüz tutup boljak iň üstünlikli...
Göçürip Al YouTube Downloader Converter

YouTube Downloader Converter

YouTube Downloader Converter” mugt gural bolup, ony YouTube we beýleki saýtlardan wideo göçürip...
Göçürip Al Camtasia Studio

Camtasia Studio

Camtasia Studio” iň oňat ekran wideo düşürmek we wideo redaktirleme programmalarynyň biridir....
Göçürip Al Filmora Video Editor

Filmora Video Editor

Filmora wideo redaktory, ulanyjylara wideo kesmäge, wideolary birleşdirmäge, wideo effektlerini...
Göçürip Al Jihosoft 4K Video Downloader

Jihosoft 4K Video Downloader

Jihosoft 4K Video Downloader” YouTube” wideo ýükleýji hökmünde tapawutlanýan hem bolsa, Facebook”,...
Göçürip Al iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder”, Windows PC ulanyjylary üçin ulanmak aňsat we mugt ekran ýazgy...
Göçürip Al Apple Music Converter

Apple Music Converter

Apple Music Converter” aýdym-saz faýllaryna gözegçiligiňizi giňeldip biljek programma. Aýdym-saz...
Göçürip Al Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet mugt YouTube wideo göçürip alyjydyr. YouTube” wideolaryny kompýutere göçürip...
Göçürip Al Apowersoft Desktop Screen Recorder

Apowersoft Desktop Screen Recorder

Apowersoft Desktop Screen Recorder”, kompýuteriňiziň ekran suratlaryny alyp ýa-da ýatda saklap...
Göçürip Al WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor

WavePad ses redaktory, islendik kompýuter ulanyjysy tarapyndan ulanyp boljak ses redaktirleme we...
Göçürip Al GOM Encoder

GOM Encoder

GOM Encoder, Windows ulanyjylary üçin aňsat we çalt wideo öwrüji. Giňişleýin giriş we çykyş...
Göçürip Al DaVinci Resolve

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve wideo redaktirlemek üçin mugt hünär programmasy gözleýän ulanyjylara ýüzlenýär....
Göçürip Al Virtual DJ

Virtual DJ

Wirtual DJ - mp3 garyşyk programmasy. Hatda Karl Koks ýaly dünýä belli DJ-leriň hem...
Göçürip Al BeeCut

BeeCut

Wideo çarçuwasyny takyk ýok ediň, islenmeýän bölekleri pozuň we klipleri bir gezek basyň. Bu wideo...
Göçürip Al VideoStudio

VideoStudio

Corel VideoStudio, DVD ýakmak opsiýalary, dürli geçişler, effektler, YouTube, Facebook, Flickr we...
Göçürip Al AnyBurn

AnyBurn

AnyBurn”, CD, DVD we Blu-ray diskleriňizdäki maglumatlary ýakmak üçin ulanyp boljak kiçijik we...
Göçürip Al 8K Player

8K Player

8K Pleýer, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak wideo pleýer. Deň-duşlaryndan has güýçli...
Göçürip Al Express Burn

Express Burn

Express Burn” CD / DVD / Blu-ray ýakmak programmasy bolup, CD / DVD ýakmak kategoriýasyndaky köp...
Göçürip Al GOM Video Converter

GOM Video Converter

GOM Encoder, Windows ulanyjylary üçin aňsat we çalt wideo öwrüji. Giňişleýin giriş we çykyş...
Göçürip Al Audacity

Audacity

Audacity” bu görnüşdäki iň üstünlikli mysallaryň biridir we doly göçürip alyp we ulanyp boljak köp...
Göçürip Al EaseUS RecExperts

EaseUS RecExperts

Şu wagta çenli döreden üstünlikli programmalary bilen bilýän EaseUS” täze programmasyny işe...
Göçürip Al Free AVI Converter

Free AVI Converter

Bellik: Zyýanly programma üpjünçiliginiň tapylmagy sebäpli bu programma aýryldy. Alternatiw...

Mostüklemeleriň köpüsi